Ako sa stať členom?

Na Slovensku je len jedna stredná škola, ktorú navštevuje aspoň tisíc študentov. Na počet škôl je na Slovensku primálo žiakov, čím sa neefektívne vynakladajú štátne prostriedky. Riešením je ich zlučovanie do viacerých typov škôl, ktoré umožnia zvyšovanie kvality výučby aj spolupráce so zamestnávateľmi.

Pri redukcii počtu škôl často rodičov zaujíma, nakoľko bude dobrá škola dostupná pre ich dieťa. Obavy v tomto smere rozptýlil Lasz poukázaním na realizovaný prieskum medzi rodičmi, podľa ktorého sú rodičia ochotní cestovať za kvalitou. Zlúčenie viacerých škôl do jednej kvalitnej inštitúcie so sebou teda prinesie aj atraktívnosť jej odborov a vzdelávacieho procesu.

Jedným z navrhovaným typov škôl je forma duálneho vzdelávania, ktorú si staršie ročníky môžu pamätať z obdobia socializmu. Dnes takto fungujú na Slovensku dve školy a majú vynikajúce výsledky. Na ich skúsenostiach je možné túto formu vzdelávania zavádzať podľa Lasza približne pri ďalších 20 školách. Na tieto poznatky už reflektujú aj niektoré samosprávy a ako príklad uviedol spájanie odborných škôl v bratislavskej Rači.

„My sa tešíme, že pán minister školstva v tomto období povedal, že tú revíziu systému škôl treba. Zriadil preto pracovnú skupinu, ktorá začala rozprávať o tom, ako by to teoreticky mohlo byť po novom nastavené. Na druhú stranu si nemyslím, že by tie výsledky tej pracovnej skupiny boli viditeľné skôr ako o rok,“ uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Viac sa dozviete v rozhovore na JOJ 24.

Scroll top