Ako sa stať členom?

Stratégiu implementácie dnes pripravuje len 8 % podnikov. Tretina firiem zatiaľ len zhromažďuje informácie o digitalizácii a snaží sa v problematike zorientovať (35 %). Avšak napriek nízkym číslam ju za dôležitú pre svoju budúcnosť považuje viac než polovica z nich (58 %).

Brzdy pri digitalizácii slovenských podnikov

Jedným zo zásadných problémov je budovanie firemnej kultúry podporujúcej digitálnu transformáciu podnikov. Podnikom chýbajú strategické a aplikačné tímy, nebudujú si prostredie pre rozvoj inovácií, nechápu správne rolu manažmentu v súvislosti s prípravou a riadením digitálnej stratégie. Prieskum ukázal, že len 10 % podnikov má zriadené samostatné oddelenie, či špeciálny tím poverený tvorbou stratégie a zaoberajúci sa aplikáciou Industry 4.0. Systém inovačného riadenia má dnes len 15 % firiem.

Podniky si stále neuvedomujú, že práve inovácie poháňajú priemyselnú výrobu a posilňujú ich voči konkurencii. Pre budúce obdobie je nevyhnutné pomôcť podnikom v budovaní inovačného prostredia a odborných tímov aplikujúcich v podnikoch digitalizačné projekty,“ dopĺňa Martin Morháč, združenie Industry4UM.

Ako ste na tom s digitalizáciou vo vašej firme?

Viac ako polovici podnikov (55 %) chýbajú informácie potrebné k aplikácii či čerpaniu digitálnych riešení, nemajú názor na ich dostupnosť alebo sa k problematike nevedia vyjadriť. Potrebné informácie pre svoj rozvoj má len viac ako štvrtina podnikov (28 %).

Na vašich dátach záleží. Môžu byť východiskom pre odbornú diskusiu a podporu zmien v podnikoch. Pomôžu nielen slovenskému priemyslu, ale aj vašej firme. Zapojte sa aj vy do 7. ročníka prieskumu, ktorý mapuje stav implementácie Industry 4.0 v slovenských podnikoch. Urobiť tak môžete do 10. novembra 2023 na tomto odkaze. Čím viac firiem sa zapojí, tým relevantnejšie dáta vám po uzavretí prieskumu vieme poskytnúť ako návod na cestu digitalizácie vášho biznisu.
Scroll top