Ako sa stať členom?
Slovensko potrebuje aj v kontexte prebiehajúcich globálnych zmien nové smerovanie a dlhodobé priority, presahujúce štvorročné volebné obdobie, a u nás v posledných rokoch úraduje zotrvačnosť, nedomyslenosť a nekoncepčnosť,“ zdôrazňuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

Zväz preto zmapoval aktuálnu situáciu v stavebnom sektore. Zistenia spracoval do komplexného dokumentu, v ktorom upozorňuje na najväčšie problémy a požiadavky, na ktoré by sa mali politici po voľbách zamerať.

Akým oblastiam sa materiál venuje?

  • Celková ekonomická situácia v stavebníctve
  • Stavebná legislatíva a jej aplikácia v praxi
  • Nepredvídateľnosť a nekoncepčnosť výstavby u verejných investorov
  • Nízka odbornosť verejného obstarávania stavebných prác a inovácií
  • Zaostávajúca digitalizácia verejnej správy a investičnej výstavby
  • Chýbajúce nájomné bývanie
  • Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl
  • Kompenzácie navýšených oprávnených nákladov zhotoviteľov na verejných stavbách
  • Vytvorenie podmienok pre podporu konkurencieschopnosti stavebníctva
  • Obnova budov

Pri každej z uvedených oblastí ZSPS bližšie popisuje aktuálny stav a zároveň uvádza návrhy riešení danej problematiky.

Zaujíma vás daná téma?

Viac podstatných detailov sa dozviete zo samotného súhrnného materiálu z dielne ZSPS. Prečítajte si ho. Nájdete ho priložený hneď pod článkom v dokumentoch na stiahnutie.

Scroll top