Ako sa stať členom?

Vláda predstavila konsolidačné opatrenia a rozpočet na nové obdobie. Predstavitelia podnikateľských zväzov a združení, ktorých TREND oslovil, sa zhodujú, že konsolidácia je nevyhnutná. Vláde však vyčítajú, že predovšetkým zvyšuje príjmy na úkor firiem a málo šetrí na sebe.

Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľov z desať na jedenásť percent znižuje konkurencieschopnosť slovenských podnikov, pretože zvyšuje celkové daňové a odvodové zaťaženie zamestnávateľov. Rovnako zvýšenie sadzby poistného pre SZČO, samoplatcov či poistencov štátu považujeme za problematické z dôvodu zníženia disponibilných zdrojov. Navyše pre SZČO sa v roku 2024 opäť zvýšia aj minimálne odvody.

Zavedením solidárneho príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií či zvýšením sadzby zrážkovej dane z dividend zo sedem na desať percent vláda vysiela jasný signál budúcim možným investorom, že na Slovensku sa im neoplatí začať podnikať, pretože „odmenou“ za ich úspech a zisk bude nadmerné zdanenie. Do budúcna odporúčame výraznejšie šetrenie na strane výdavkov štátu. Každé euro získané z novoprijatých daní a odvodov by malo byť kompenzované eurom na úsporách štátu a výdavkových kapitolách v nasledujúcich rokoch.

Miriam Bellušová, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu

Z hľadiska priameho vplyvu na ekonomickú aktivitu podnikateľov prinášajú konsolidačné opatrenia tri zásadné dôsledky. Najvýraznejší negatívny prináša nárast základnej sadzby odvodu na zdravotné poistenie. Toto opatrenie znamená ďalšie plošné zvýšenie celkovej miery odvodovej záťaže, ktorá je na Slovensku dlhodobo nad priemerom okolitých krajín. Pozitívne hodnotíme nárast maximálnej výšky zdaniteľných príjmov pre uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmu na úroveň 60-tisíc eur. Navýšenie tohto limitu považujeme za jedno zo zásadných opatrení na zlepšenie podmienok podnikania. Pokiaľ by sa vláda rozhodla zvýšiť aj hranicu na povinnú registráciu za platiteľa DPH aspoň na úroveň 60- až 70-tisíc eur, bol by to zo strany politikov dôležitý prejav porozumenia skutočným potrebám malých firiem.

Polemizovať možno o opätovnom zavedení daňových licencií. Kým z pohľadu daňovej spravodlivosti možno hovoriť o pozitívnom prínose tohto opatrenia, z pohľadu tlaku na podnikové financie a dodatočnej finančnej záťaže to pre obchodné spoločnosti skutočne nie je priaznivá správa. Bude zaujímavé sledovať, či sa odhadovaný výber z daňových licencií na úrovni približne 100-tisíc eur.

Celý článok na TREND.sk.

Scroll top