Ako sa stať členom?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pripravilo pre všetky subjekty zapojené vo vzdelávaní detí a mládeže SPRIEVODCU ŠKOLSKÝM ROKOM 2022/2023.

Ide o dokument, ktorý môže byť užitočný všetkým, ktorí participujú na vzdelávaní, a teda aj pre zamestnávateľov zapojených v systéme duálneho vzdelávania (SDV)

Okrem organizačných pokynov tu nájdete aj informácie k prijímacím skúškam, maturitným a záverečným skúškam, ale aj celú kapitolu venovanú duálnemu vzdelávaniu.

Dokument nájdete TU

Zdravotná spôsobilosť žiakov v systéme duálneho vzdelávania

Zdravotná spôsobilosť je problematika, s ktorou sa na nás často zamestnávatelia obracajú. Najmä v prípade duálneho vzdelávania je na mieste sa ňou zaoberať. Naším cieľom je predsa zabezpečiť, aby sa žiaci vzdelávali v tom, čo ich baví a na čo majú predpoklady a to aj zdravotné.

  • Osobitosti prijímania žiakov do strednej školy definuje štátny vzdelávací program, kde sú stanovené všeobecné zdravotné predpoklady.
  • Potvrdenie od lekára sa vyžaduje iba pri odboroch, ktoré sú definované a uvedené v zozname zverejnenom na webstránke MŠVVaŠ SR (dokument: Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť).
  • Odporúčanie: zamestnávateľ zapojený v SDV si môže do kritérií pre prijímanie žiakov na praktické vyučovanie v SDV zaradiť zdravotné potvrdenie, ktoré bude vydané zmluvným lekárom zamestnávateľa.
Scroll top