Ako sa stať členom?

Na aktuálnej schôdzi parlamentu budú totiž poslanci opäť rozhodovať o ďalších návrhoch zákonov so zásadným negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie, zamestnancov a slovenské domácnosti. Sociálni partneri navyše upozorňujú, že takmer štvrtina všetkých zákonov prijatá v tomto volebnom období do platnosti prešla mimo štandardného legislatívneho procesu, čo je najviac v doterajšej histórii Slovenska. Súčasnú situáciu považujú za neudržateľnú a žiadajú nápravu.

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcovia zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ SR), verejne vyzývajú poslancov NR SR a prezidentku SR, aby zastavili obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie návrhov zákonov škodlivých pre našu krajinu.

Napriek tomu, že viaceré z navrhovaných opatrení spĺňajú znaky protiústavnosti, sú v rozpore s právom Európskej únie (EÚ) a pre podniky a domácnosti budú v časoch inflačnej a energetickej krízy znamenať ďalšie zásadné zvyšovanie nákladov – o vyčíslení ich dopadov, prínosoch či rizikách so sociálnymi partnermi ani tento raz nikto nediskutoval. Na ich schválenie dokonca v praxi postačí, aby za ne hlasovalo menej ako štyridsať poslancov parlamentu. Takéto konanie považujú sociálni partneri za neprípustné a označujú ho za nezodpovedné voči zamestnávateľom, zamestnancom a samosprávam.

Predkladanie poslaneckých návrhov a závažných regulačných opatrení bez riadneho vyčíslenia ich dopadov na obyvateľstvo a podniky, či prijímanie zákonov bez akejkoľvek odbornej diskusie za zatvorenými dverami sa podľa sociálnych partnerov v uplynulom období stalo na Slovensku bežnou praxou. Návrhy zákonov sú predkladané bez potrebnej analýzy, čo častokrát spôsobuje opätovné otváranie legislatívy z dôvodu jej nerealizovateľnosti v praxi. Je neprípustné, aby sa domáce podniky a obyvatelia Slovenska donekonečna stávali obeťami populizmu, účelového zavádzania a nástrojov predvolebných kampaní, ktoré priamo negatívne zasahujú do ich rozpočtov a peňaženiek. Takýto stav považujú sociálni partneri za neakceptovateľný.

Nekontrolovateľné a nesystémové legislatívne zmeny pritom oslabujú celú ekonomiku – klesá konkurencieschopnosť, rastú konečné ceny tovarov a služieb i nezamestnanosť – na čo v konečnom dôsledku dopláca celá krajina. Poslanci parlamentu budú pritom už v najbližších dňoch rozhodovať o viacerých návrhoch zákonov, ktoré môžu negatívne zasiahnuť do viacerých, aktuálne najkrehkejších oblastí v našej krajine obzvlášť negatívne poznačenými krízami,zdôrazňujú zástupcovia zamestnávateľov.

Parlament prijíma aj legislatívne normy, ktoré nekompetentne zasahujú do systému sociálneho poistenia, daňovej oblasti či oblasti školstva. Táto legislatíva je častokrát nevykonateľná a prípadne prináša množstvo aplikačných problémov,upozorňujú zástupcovia zamestnancov.

Práve pre tieto dôvody sociálni partneri verejne apelujú na poslancov parlamentu a prezidentku SR, aby zastavili prijímanie návrhov zákonov s negatívnym dosahom na hospodárstvo SR a sociálnu sféru, pokiaľ nie sú výsledkom riadneho rokovania sociálnych partnerov a odbornej verejnosti. Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov i samospráv zároveň spoločne vysielajú jasný odkaz aj budúcej vládnej garnitúre, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb.

Súčasný stav je neudržateľný. Neakceptujeme a nebudeme akceptovať situáciu, aby sme sa o kľúčových legislatívnych zmenách dozvedali z médií, ani aby sme obchádzali jednotlivých poslancov a snažili sa ich presvedčiť, prečo by mali, či nemali podporiť daný legislatívny návrh. Spoločným cieľom sociálnych partnerov je mať dlhodobo zachovaný systémový a férový prístup k legislatívnemu procesu a spoločne viesť kultivovaný sociálny dialóg za účasti všetkých dotknutých subjektov s cieľom prijímať zákony, ktoré sú v prospech našej krajiny, podnikov i obyvateľstva. Je načase začať prijímať návrhy zákonov, ktoré sa zakladajú na odbornosti a sú skutočne v prospech našej ekonomiky a životnej úrovne domácností – a to nielen naoko,“ konštatujú zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ a v APZD, členovia ZMOS a zástupcovia zamestnancov združení v KOZ SR.

Zdroj (video): ta3.com

Scroll top