Ako sa stať členom?

Vyššie zdravotné odvody a minimálna mzda

V období rokov 2024 až 2027 budú zamestnávatelia a SZČO platiť vyššie zdravotné odvody. Vzrastú zo 14 na 15 percent z vymeriavacieho základu. K tomu pribúda aj zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá oproti roku 2023 stúpne o 50 eur na aktuálne platných 750 eur.

Príplatky

Minimálna mzda

I. stupeň náročnosti

 

750 €

Sobota 2,155 €

(pri pravidelnej práci 1,9395 €)

Nedeľa 4,310 €

(pri pravidelnej práci 3,879 €)

Noc 1,724 €

(pri riziku 2,155 €, pri prevažnej práci 1,5085 €)

Pohotovosť mimo pracoviska 0,862 €

Sťažený výkon práce 0,862 €

Sviatok – z priemernej mzdy (pri dohodároch 4,310 €)

Naďalej platí kumulatívne poskytovanie príplatkov.

II. stupeň náročnosti 866 €
III. stupeň náročnosti 982 €
IV. stupeň náročnosti 1 098 €
V. stupeň náročnosti 1 214 €
VI. stupeň náročnosti 1 330 €

Pokračovanie národných víz pre vodičov

Národné víza pre vodičov autobusov a vodičov ťažkých nákladných vozidiel, t. j.  kamiónov budú pokračovať aj v tomto roku. Ostatné typy národných víz (vysokokvalifikovaní pracovníci, relokovaní pracovníci a ich rodinní príslušníci, vybrané profesie v priemysle) zostávajú naďalej platné za nezmenených podmienok. Ich prehľad nájdete na nasledovnom ODKAZE.

Predĺženie príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

O príspevky od štátu budete môcť žiadať až do 31. marca 2024. Kým výška príspevku pre súkromné osoby zostáva nezmenená (10 eur za dospelú osobu a 5 eur za osobu do 15 rokov), príspevky pre podnikateľov sa znižujú (z 24,20 na 12,00 eur za dospelú osobu a z 12,10 na 6,00 eur za osobu do 15 rokov).

Zmeny v predpisovaní PN a dňoch pracovného pokoja

Od 1. januára vám vypíše elektronickú PN-ku nielen všeobecný lekár, ale aj akýkoľvek ambulantný špecialista či zubár. Prvý september už nebude dňom pracovného pokoja.

Nižšie dôchodkové úspory

Do druhého piliera si už sporíme menej. Doterajšia sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v druhom pilieri vo výške 5,5 percenta sa počnúc rokom 2024 trvalo mení na 4 percentá.

Minimálna daň pre podniky

Aj podniky v strate už musia platiť minimálnu daň (daňová licencia). Jej výška sa odvíja od dosiahnutého obratu (od 340 do 3 840 eur).

Vyššie dane pre akcionárov a mimoriadny daňový bonus na zvýšenú splátku hypotéky

Akcionári by sa mali pripraviť na zvýšenie daní z vyplateného zisku (dividend) zo 7 na 10 percent. Upozorňujeme, že príspevky na mimoriadny daňový bonus, ktoré súvisia so zvýšenými splátkami hypoúverov, môžu v ročných zúčtovaniach dane zamestnancov dočasne ovplyvniť cash-flow spoločností.

Scroll top