Ako sa stať členom?

Rekreačné poukazy by sa mohli rozšíriť na rodičov zamestnancov. Návrh zákona z dielne SNS prerokujú poslanci na najbližšej parlamentnej schôdzi. Navrhovatelia očakávajú vyšší záujem o domáci cestovný ruch. Zamestnávatelia sa obávajú, že sa stratí pôvodný význam poukazov.

Navrhovatelia očakávajú, že záujem o rekreáciu na Slovensku by mohol byť ešte väčší. Zamestnávatelia sa však obávajú, že presun rekreačného poukazu na rodičov bude za cenu, že si neoddýchne zamestnanec.

„Stráca sa nám ten pôvodný význam. Tým pádom zamestnanec zostane neoddýchnutý, ale rekreačný poukaz sa minie,“ hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár APZD.

Zamestnávatelia chcú do zákona zapracovať zmeny, aby aj na príspevky na tuzemské dovolenky mohli využiť sociálne fondy.

„Paradoxne, ak firma v rámci kolektívneho vyjednávania prispieva na zahraničnú dovolenku pri mori, tak to môže platiť za sociálneho fondu, ale domáce dovolenky na Slovensku sú zo sociálneho fondu zakázané,“ dodáva Lasz.

Viac sa môžete dozvedieť v reportáži RTVS.

Scroll top