Ako sa stať členom?

Relácia sa venovala budúcnosti priemyslu v slovenských regiónoch, ale aj v celoeurópskom meradle. Hosťom bol Branislav Klocok, generálny riaditeľ Oravských ferozliatinárskych závodov a Zdenko Krajčo, generálny riaditeľ spoločnosti ELKOND HHK. Bližší kontext ozrejmil aj generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

„Bolo by dobré na začiatku sa hneď rozhodnúť, akou krajinou vlastne chceme byť. Či chceme podporovať turistický ruch alebo nejaké iné oblasti. Zatiaľ, pokiaľ tie štatistiky správne ukazujú, sme druhá najpriemyselnejšia krajina v Európskej únii a my naozaj potrebujeme nejakú stabilnú podporu vlády alebo stabilnú podporu štátu, ktorý bude rozumieť, že priemysel ide dneska do nejakej veľkej transformácie a tá transformácia sa nezastaví len preto, že na Slovensku sa tak ako v minulom roku napríklad trikrát vymení vláda,“ hovorí Andrej Lasz.

„Ak chceme aj zvyšovať nejakú životnú úroveň na Slovensku a porovnávať sa so západnými krajinami, tak na mieste je aj téma konkurencieschopnosti. Akým spôsobom vieme prilákať investorov na Slovensko? Každý investor, samozrejme, sa díva na viacero faktorov, keď rozbieha investíciu v rôznych krajinách. Jednak sú to ceny elektrickej energie, prípadne podpora štátu v tých cenách elektrickej energie. Potom je to samozrejme demografia ako taká, či bude mať zamestnancov pre túto, pre tú svoju výrobu. No do tretice sa pozerám aj na stabilitu legislatívneho prostredia. Napríklad také automobilky vyrábajú auto počas 7 rokov periódy 7 rokov a sú veľmi citlivé na to, ako sa tie podmienky v tých daných siedmich rokoch menia, pretože jednoducho tie kalkulácie sa nastavujú na tých sedem rokov,“ hovorí Andrej Lasz.

Celú reláciu venovanú priemyslu v regiónoch si môžete pozrieť na nasledovnom ODKAZE.

Zdroj: RTVS

Scroll top