Ako sa stať členom?

Aby sa dostali k zaplatenému zálohu, môžu si zapožičať ručný skener a zozbierané plastové fľaše odovzdávať prostredníctvom zberných automatov v obchodných prevádzkach. Ide však o finančne, časovo a personálne nákladný postup, neuplatniteľný vo veľkých firmách.

Zamerali sme sa preto na iné alternatívy, ako si zabezpečiť odberné miesto na zhromažďovanie vratných obalov a ich následné preberanie správcom zálohového systému.

Riešenie spočíva v zriadení dobrovoľného alebo alternatívneho odberného miesta. Venujeme sa im v priloženom dokumente. Rozoberáme v ňom možnosti registrácie:

  • bufetu/jedálne sídliacej v areáli výrobného podniku,
  • vendingovej spoločnosti umiestnenej v areáli výrobného podniku,
  • samotnej výrobnej spoločnosti.
Scroll top