Ako sa stať členom?

V dnešnej ankete sme respondentom položili nasledujúcu otázku:

Slovensko trpí masívnym odchodom mladých ľudí na zahraničné vysoké školy, veľká časť mladých zostáva v zahraničí aj pracovať a žiť. Dlhodobým problémom sú však aj miznúce priemyselné či remeselnícke profesie doma. Ako konkrétne máme čeliť nedostatku pracovnej sily?

Odpovedá Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy:

Študenti odchádzajú do zahraničia za lepšími podmienkami. Stačí sa pozrieť do Čiech. Vybavenie škôl, stav študentských mestečiek a jedální je významne lepší ako u nás. Pre študentov je to lákavé. Návrat Slovákov zo zahraničia je dobrou cestou, no kým nezmeníme školský, sociálny, zdravotný systém, vymožiteľnosť práva a celkové kultúrno-spoločenské nastavenie, nedávame im veľa dôvodov k návratu. Slováci niektoré práce už vykonávať nechcú. Musíme preto významne zjednodušiť dovoz cudzincov z nám kultúrne blízkych krajín. Vytvoriť podmienky, aby sa tu mohli usadiť so svojimi rodinami, čo by pozitívne ovplyvnilo aj demografiu na Slovensku.

Celý článok na standard.sk.

Scroll top