Ako sa stať členom?

Viacero pripomienkujúcich sa prihovára za výraznejšie uvoľnenie limitov. Na druhej strane sa však objavili aj výhrady, že novela zavedie úplne nové povinnosti.

V prípade veterných elektrární ministerstvo v predloženej novele navrhuje nastaviť pravidlá tak, že veterné turbíny s výkonom do 0,2 MW zo zákona vypadnú, elektrárne s výkonom od 0,2 do 5 MW budú prechádzať zisťovacím konaním (malou EIA) a povinné hodnotenie (veľká EIA) by naďalej platila pre projekty s výkonom nad 5 MW. Podľa súčasného zákona spadajú pod veľkú EIA všetky veterné turbíny bez ohľadu na výkon, vrátane miniatúrnych turbín napríklad na rodinných domoch.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) voči návrhu namieta a navrhuje voľnejšie pravidlá. Malá EIA by podľa APZD mala vyžadovať až od výkonu 0,5 MW, ak výška rotora dosahuje 50 a viac metrov. Veľká EIA by bola povinná pri projektoch s výkonom nad 15 MW.

„Považujeme za nevyhnutné výrazným spôsobom zjednodušiť a podporiť výstavbu obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom predmetného návrhu je, aby SR vedela plniť ciele ku ktorým sa zaviazala,“ tvrdí APZD.

Upokojenie situácie potvrdzujú aj zamestnávatelia. Štát by však podľa nich nemal situáciu podceniť a mal by pripraviť potrebné opatrenia. Zástupcovia zamestnávateľov ďalej vyjadrili vieru, že čas, kedy sa situácia jemne zastabilizovala bude využitý na prípravu koncepčných zmien a opatrení „v predstihu“, a že situáciu nebudeme riešiť až vtedy, keď opäť nastane „problém“.

Viacero pripomienkujúcich otvorilo aj tému solárnych elektrární. RÚZ a APZD napríklad navrhujú, aby fotovoltické elektrárne umiestnené na nepoľnohospodárskej pôde alebo stavbách spadali pod veľkú EIA pri výkone nad 50 MW a aby sa malá EIA vyžadovala od výkonu 5 MW.

Viac informácií nájdete v článku na Energie-portal.sk.

Scroll top