Ako sa stať členom?

Kým napríklad Rakúsko skládky nahradilo inteligentným spaľovaním, na Slovensku stále hromadíme kopy smetí. Viac ako 40 percent odpadu končí na skládkach. Do 10 rokov by sme ho mali znížiť na 10 percent, chýbajú však spaľovne. Na odpad sa pritom dá pozerať ako na surovinu, ktorá prináša teplo i elektrinu. Menej skládok požaduje aj Európska únia.

Efektívnou cestou je aj podľa Zväzu odpadového priemyslu vyššia miera recyklácie či energetické zhodnotenie odpadov. Nedostatok kapacít na recykláciu a energetické zhodnotenie odpadov ohrozuje aj nové investičné projekty.

„Jednoducho keď my novému investorovi, ktorý prichádza na Slovensko, nevieme zdeklarovať, že sa vieme o ten odpad na Slovensku postarať rozumným spôsobom, tak sem nepríde,“ hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár APZD.

Minister Tomáš Taraba už pred časom potvrdil nutnosť postaviť ďalšie centrá zhodnocovania odpadu. Na to však treba upraviť zákon, keďže v súčasnosti vybavenie povolenia na výstavbu takéhoto zariadenia trvá sedem rokov.

Viac sa môžete dozvedieť v relácii Správy RTVS.

Scroll top