Ako sa stať členom?

Ide o splnenie si zákonnej povinnosti a nie návrh, o ktorého prijatí treba rokovať. Z pohľadu priemyslu je dôležitejšia diskusia s novou vládou o budúcom tempe konsolidácie verejných financií. Uviedla to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) v stanovisku k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo na pondelkové rokovanie tripartity.

Asociácia zdôraznila, že tempo konsolidácie musí byť postupné a jej dopady je nevyhnutné rozložiť v čase. „Vzhľadom na aktuálne možnosti ekonomiky SR a vývoj makroekonomického prostredia si myslíme, že zdravá miera konsolidácie rozpočtu by mala byť okolo 1 percentuálneho bodu ročne. Čo znamená, že v horizonte štvorročného volebného obdobia – na jeho konci deficit dosiahne 2,5 % z aktuálnych 6,5 %,“ vyčíslila APZD s tým, že vyrovnaný rozpočet by sa dal dosiahnuť v horizonte šiestich rokov.

Predstavitelia priemyslu upozornili, že pre zastavenie nadmernej dlhovej záťaže nie je podstatný len deficit, ale aj miera rastu ekonomiky. Ak ekonomika rastie rýchlejšie ako je percento deficitu, dlh štátu voči hrubému domácemu produktu (HDP) prirodzene klesá. „Kľúčom tak nie je len samotná konsolidácia – ktorá sa dotkne občanov a voličov negatívne – ale nárast samotného HDP a prilákanie zahraničných investorov, ktorých prírastky k HDP môžu pomôcť znižovať dlh voči HDP aj napriek tomu, že financovanie rozpočtu bude ešte nejaký čas deficitné,“ konštatovala asociácia.

Pripomenula, že samotná vláda vníma predloženie návrhu vyrovnaného rozpočtu výlučne ako splnenie si zákonnej povinnosti a predpokladá jeho stiahnutie novou vládou. Jeho schválenie a následná realizácia by totiž podľa prepočtov rezortu financií v roku 2024 viedla k prudkej recesii a slovenská ekonomika by sa prepadla o 6,4 %. Nezamestnanosť by vzrástla nad 10 %, reálne mzdy by klesli o 4 % a pokles príjmov z daní a odvodov by mal predstavovať 3 miliardy eur.

Samotný štátny rozpočet v návrhu predpokladá deficit na úrovni 2 miliardy eur, tento výpadok je na úrovni celej verejnej správy kompenzovaný prebytkovým rozpočtom ostatných subjektov. APZD upozornila, že predložený návrh rozpočtu neobsahuje detaily očakávaných výdavkov jednotlivých ministerstiev a je tak zjavne nedokončený.

Makroekonomické dopady sú prepočítané na základe vyrovnaného rozpočtu, ktorý je dosiahnutý na základe pomerne absurdných predpokladov. Zníženie zamestnanosti vo verejnej správe o 33 %, v rovnakej miere zníženie vládnej spotreby a investícií,“ kritizovala asociácia s tým, že tento model označila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) za extrémne konzervatívny a predpokladá výrazne nižší pokles HDP.

Celý článok na www.teraz.sk.

Scroll top