Ako sa stať členom?

PVV je vhodne sfromulované

Z perspektívy priemyselných podnikov považujeme Programové vyhlásenie vlády SR za vhodne sformulované,“ zhodnotil pre agentúru SITA jej generálny sekretár Andrej Lasz. Aktuálne pritom o dokumente rokuje Národná rada SR.

Podľa zástupcov najväčších slovenských fabrík v programovom vyhlásení nájdeme pasáže, ako napríklad v oblasti hospodárskej politiky, vzdelávania či nakladania s odpadmi, obsahujúce ciele, ktoré priemysel dlhodobo podporuje.

„Pokiaľ sa vláde podarí splniť svoje plány, veríme, že nastane významný pokrok v niektorých doteraz zanedbávaných sférach nášho hospodárstva,“ myslí si Lasz.

Podnikateľom sľubuje predvídateľnosť

Medzi ne patrí napríklad recyklácia a energetické zhodnocovanie odpadov, obnova mostov, výstavba chýbajúcich dopravných koridorov alebo aj údržba železničnej infraštruktúry.

Asociácia taktiež oceňuje zámer vlády prispôsobiť školský vzdelávací systém potrebám trhu práce v kontexte činnosti Aliancie sektorových rád.

Celý článok na www.sita.sk.

Scroll top