Ako sa stať členom?

Výška príspevku môže predstavovať 100-tisíc eur až 5 miliónov eur s intenzitou pomoci približne 30 až 45 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Podniky budú môcť požiadať o finančnú pomoc na:

  • výstavbu nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré používa slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny; geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla,
  • výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE.

Táto výzva nebude obmedzená geograficky, pretože oprávnené miesto realizácie projektu bude môcť byť kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Ideálne je mať rezervovanú kapacitu pre pripojenie do distribučnej alebo prenosovej sústavy pre nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE.

Zaujala vás pripravovaná výzva?

Pokiaľ máte záujem sa do nej zapojiť a radi by ste odkonzultovali oprávnenosť vášho zámeru, môžete sa nezáväzne poradiť s členskou firmou EOSNEBOTRA na adrese vladislav.novak@eosnebotra.sk.

Scroll top