Ako sa stať členom?

Plugin-hybridné technológie ako medziročný skokan

Za prvých šesť mesiacov roka 2023 sa nám podarilo na Slovensku predať 45 457 vozidiel, čo predstavuje 14-percentný nárast. Hoci sme sa týmito číslami vrátili späť do predcovidových rokov, podľa Prepiaka boli aj také, v ktorých sme dosahovali vyšší predaj – v počte až okolo 50-tisíc vozidiel. Za zvyškom Európy stále výrazne zaostávame.

„Napriek všetkému by som však rád zdôraznil dve pozitívne správy práve v oblasti elektromobility: Bezemisné vozidlá, konkrétne batériové vozidlá zaznamenali 64-percentný nárast, vďaka čomu sme priniesli na slovenské cesty viac ako 1000 nových ekologických vozidiel. No a najväčším medziročným skokanom boli plugin-hybridné technológie, ktoré stúpli až o 76 percent.”

Elektromobilita – očakávania verzus realita

Zmenu postoja k elektromobilite cítiť najmä pri korporátnych alebo firemných vozidlách. Otázka nízkoemisnej dopravy je tu dominantná, dotvára firemnú kultúru a brand. V prípade fyzických osôb je to horšie. Preferencie sa odvíjajú najmä od ceny a dojazdu, ktorého očakávania však bývajú často nelogické. Andrej Lasz, generálny sekretár APZD, uvádza príklad z praxe: „Každý by chcel 700-kilometrový dojazd, ale pritom na jeho denné potreby by pokojne vystačila tretina. So znížením tejto požiadavky by poklesla aj cena elektromobilu.“ Odrádza tiež nabíjacia infraštruktúra v menších mestách.

S týmto aktuálne pomôže Plán obnovy a odolnosti SR, kde je od augusta k dispozícii tiež  Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Ďalšie užitočné informácie a odporúčania, ktoré by mohli pomôcť zbúrať predsudky, sú k dispozícii v Nariadení pre infraštruktúru pre alternatívne palivá z dielne EÚ. To definuje cieľ vybudovať v každej členskej krajine nabíjaciu kapacitu najmenej na úrovni 1,3 kW výkonu nabíjania na každý batériový elektromobil a 0,8 kW na každý plug-in hybridný elektromobil. Nabíjacie body by mali byť vo vzdialenosti najviac 60 km medzi sebou a to s celkovým výkonom aspoň 400 kW v jednej lokalite. Dôležitým opatrením pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry je aj podpora výstavby súkromných AC nabíjacích staníc (wallboxov). Ideálne zavedením finančnej podpory pre ich inštaláciu, podobne ako to funguje napríklad v Česku. Slovenská asociácia pre elektromobilitu navrhuje stanoviť maximálne náklady na jeden wallbox a priame náklady na jeho inštaláciu na úrovni 1 800 eur, pričom by prijímateľ získal dotáciu vo výške 50 percent.

Zväz automobilového priemyslu spolu s partnermi Asociáciou leasingových spoločností a Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu pripravil súbor najlepších riešení pre elektromobilitu v Európe. Sú tu odporúčania pre firmy i fyzické osoby. „Viac ako dva roky však stoja na stoloch viacerých ministerstiev”, uzavrel Prepiak.

Celý rozhovor pre Ranné správy RTVS si môžete pozrieť kliknutím SEM.

Scroll top