Ako sa stať členom?

Čo služba zahŕňa?

Služba IP Scan prostredníctvom priameho kontaktu s profesionálom preskúma váš obchodný model, produkty alebo službu. Kvalitu auditu bude kontrolovať Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Spolu s expertom v podniku si zodpoviete otázky, aký nehmotný majetok potrebujete chrániť a akým spôsobom môže duševné vlastníctvo pomôcť vášmu podniku rásť.

Ako na nej ušetriť?

Úrad priemyselného vlastníctva SR ponúka podnikom pri realizácii tejto služby i finančnú podpore v hodnote stoviek eur. Treba si však najprv podať žiadosť o preukaz. Môže tak vykonať vlastník, zamestnanec alebo oprávnený externý zástupca, ktorý koná v mene takéhoto podniku.

Viac informácii o možnosti získania finančnej podpory, ktorá vám pokryje takmer celú sumu nákladov, nájdete na stránkach ÚPV SR alebo priamo Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO). V prípade otázok kontaktujte Informačné centrum ÚPV SR emailom na infocentrum@indprop.gov.sk či telefonicky na 048/4300 131.

Prečo sa oplatí využiť túto službu?

Práva duševného vlastníctva poskytujú stimul pre inovácie, kreativitu a technologický rozvoj. V APZD sme presvedčení, že z pohľadu podnikov je zásadné, aby všetci riadiaci pracovníci vedeli nielen, ako práva tretích strán vplývajú na výrobu ich produktov, ale aj ako premeniť vlastné inovácie na nehmotný majetok, ktorý môžu následne využiť vo svojej obchodnej stratégii. Ochrana duševného vlastníctva totižto  okrem autorských a osobnostných práv zahŕňa aj priemyselné práva – patenty, ochranné známky, dizajny, ktoré sú majetkom a je teda možné ich kapitalizovať/predávať.

Scroll top