Ako sa stať členom?

Slovensko trpí nedostatkom pracovnej sily a všetko nasvedčuje tomu, že problém bude rásť. Krajina preto začína hľadať spôsoby, ako zaplniť prázdne pracovné miesta. Ako najrýchlejšie riešenie vyzerá angažovanie cudzincov najmä z krajín mimo Únie. TREND prináša stanoviská predstaviteľov zamestnávateľských zväzov, ktorí poukazujú na potrebu zmien legislatívy a vzdelávacieho systému.

Simona Prílesanová, výkonná riaditeľka Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

V slovenských priemyselných podnikoch bude do roka 2025 chýbať 70-tisíc zamestnancov. Pracovníci zo zahraničia sú cesta, ktorou sa pravdepodobne budeme musieť vydať aj na Slovensku. Ak im vytvoríme podmienky, aby sa tu mohli usadiť so svojimi rodinami, pozitívne to ovplyvní aj demografiu na Slovensku.

Za najväčšiu prekážku pri prijímaní zahraničných pracovníkov považujeme rýchlosť vybavovania žiadostí na konzulárnych úradoch, ktoré sú personálne a kapacitne limitované. Časová náročnosť procesov, vysoká miera byrokracie a na konci dňa nejasný výsledok vyžadujú od firiem veľa financií a energie.

Oblasť Ázie disponuje veľkým zamestnaneckým potenciálom, prichádzajúci ľudia sa vedia prispôsobiť kultúrnym rozdielom.

Celý článok na TREND.sk.

Scroll top