Ako sa stať členom?

Čo sa dozviete

Najnovšie trendy, príklady dobrej praxe a úspešných riešení

Miesto

Kráľovské údolie 6, Bratislava

Dátum

11. októbra 2023

9:00 – 13:45 hod.

Ciele podujatia

 • Zoznámenie s najnovšími trendmi a poznatkami.
 • Výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, školami a stavebnými firmami.
 • Propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov.
 • Odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby a odborníkmi z inovačných firiem.

Podujatie je určené

Všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom, starostom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a, samozrejme, členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA.

Program podujatia

 • 08.30 h – 09.00 h Prihlasovanie a príchod účastníkov
 • 09.00 h – 09.10 h Otvorenie konferencie (Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA.), moderuje: Roman Bomboš
 • 09.10 h – 10.20 h 1. PANEL: Industry 5.0 a udržateľné energetické investície do smart energetických systémov v budovách, Ich vplyv na stavebnú výrobu 

  Témy: Čas na spriemyselnenie stavebnej výroby a digitálnu transformáciu sa kráti a nikto nebude na Slovensko čakať; Priemyselná stavebná výroba alebo stavebná výroba mimo staveniska (off-site construction); Smart energetické systémy v budovách a ich vplyv na stratégiu obnovy; Opatrenia prijaté na okrúhlych stoloch Zelená dohoda pre budovy – príležitosti pre investície do smart sietí, obnoviteľných zdrojov energie (vrátane energetických spoločenstiev), flexibility a elektromobility; Príprava zásobníka projektov pre zmiešané financovanie do smart sietí, elektromobility a integrovaných obnoviteľných energetických zdrojov v budovách; BungEES – nový koncept smart energetických služieb integrujúcich energetickú efektívnosť s distribuovanými zdrojmi OZE, úložiskami energie, elektromobilitou a manažmentom flexibility; Možnosti užšej spolupráce firiem na zvyšovaní energetickej efektívnosti stavebnej výroby a súvisiacich odvetví.

 • 10.20 h – 10.30 h Prestávka
 • 10.30 h –11.40 h 2. PANEL: Industry 5.0 a nevyhnutná adaptácia vzdelávania na nové požiadavky 

  Témy: Aktuálna situácia vo vzdelávaní v stavebníctve z pohľadu škôl a zamestnávateľov; Predpoklad vývoja vo vzdelávaní do roku 2030 vo svetle transformácie stavebnej výroby; Rozšírená realita (XR) – technologické prepojenie medzi pracoviskom v stavebníctve a výučbovým prostredím, inovácie výučbového prostredia a preskúšavania pracovníkov v sektore stavebníctva; Nové profesie v zreformovanej stavebnej výrobe a adaptácia vzdelávacích programov na stredných školách a v ďalšom vzdelávaní; REPowerE(d)U projekt prináša inováciu v programoch a využívaní digitálnych technológií – symbióza ľudí s rozšírenou realitou, umelou inteligenciou, digitalizáciou stavebníctva, digitálnymi dvojčatami a robotmi.

 • 11.40 h – 12.45 h Obed
 • 12.45 h – 13.45 h 3. PANEL: Slovenské stavebníctvo v roku 2023 (verejná časť 38. VZ ZSPS) 

  Témy: Stavebná legislatíva – aktuálny stav; Bytová politika a obnova budov; Vystúpenia sociálnych a odborných partnerov.

 • 13.45 h – 14.15 h Prestávka
 • 14.15 h – 15.30 h Interná časť 38. VZ ZSPS

Registrácia

Účasť na podujatí bezplatná. Zaregistrovať sa naň môžete do 2. októbra 2023 na tomto odkaze.
Viac informácií získate TU.

Scroll top