Ako sa stať členom?

Čo vás čaká?

Slávnostný spoločenský večer

Miesto

DoubleTree by Hilton Bratislava

Dátum

20. novembra 2023

o 18:30 hod

Stojíme za ľuďmi v slovenskom priemysle a doprave

Priemysel tvorí základný pilier našej ekonomiky. Slovensko je druhou najpriemyselnejšou krajinou Európskej únie. V zamestnaniach napojených na výrobu nachádza uplatnenie tretina našich občanov.

V posledných rokoch sa viackrát ukázalo, že práve udržanie výroby v chode pomáha prekonať krízové obdobia. Vidíme však, že Slovensku chýba udržateľná dlhodobá hospodárska stratégia a účinné riešenia, ktoré by naštartovali ďalší rast.

Preto sme v uplynulom roku pripravili návrhy riešení na niekoľko rokov dopredu v oblastiach ako je priemyselná výroba, trh práce, vzdelávanie, životné prostredie, odpady či doprava. Tieto potrebné riešenia sme prediskutovali so všetkými politickými stranami.

Slovensko sa dnes nachádza na križovatke. Potrebuje, aby sme ho začali riadiť podobne ako naše firmy. V prvom rade si vyžaduje stratégiu, ktorá napovie, akou krajinou chceme byť, čo budeme podporovať a ako sa budeme rozvíjať,“ Alexej Beljajev, prezident APZD.

Inšpiratívny večer plný príležitostí

Práve na Slávnostnom večeri slovenského priemyslu a dopravy budete mať možnosť porozprávať sa aj s odborníkmi a expertmi z rôznych oblastí hospodárskej politiky.

Spájame kapitánov priemyslu, majiteľov a generálnych riaditeľov firiem, vrcholových predstaviteľov štátu a odborníkov z aplikačnej praxe.

Slávnostného večera sa zúčastní 300 hostí. Celé podujatie sa bude niesť v znamení spolupráce, vytvárania vzťahov a hľadania nových príležitostí na vrcholovej úrovni.

Využite jedinečnú príležitosť a zosieťujte váš biznis. Zdieľajte skúsenosti, nadviažte kontakty, rozvíjajte vízie a ovplyvňujte budúcnosť.

Tešia sa na vás aj Baťa, Ford Štefánik. Nech sú vám inšpiráciou pri nadväzovaní prospešných spoluprác na poli slovenského priemyslu a dopravy.

Podujatie je viazané na osobnú pozvánku prezidenta APZD.

Partneri podujatia

Platinoví partneri
Zlatí partneri
Strieborní partneri
Bronzoví partneri
Signature drink večera

Kontakt

apzd@apzd.sk
+421 911 740 329

Scroll top