Ako sa stať členom?

Čo sa dozviete

Prezentácia a diskusia k národnej stratégii

Miesto

Online stretnutie cez MS Teams

Dátum

24. mája 2023

začiatok o 14:30 hod.

Podujatie je určené

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2023 prináša historicky najambicióznejší záväzok zvyšovať financie a reformovať systém podpory výskumu a inovácií. Vláda ju schválila v marci 2023. Stratégia má 91 opatrení, ktoré budú reformovať a zjednodušovať systém. V roku 2030 sa očakáva investícia 1 miliardy eur do výskumu a inovácií zo štátneho rozpočtu (dnes 300 mil.).

Hlavné tri piliere stratégie sú:

  • Viac zdrojov do zjednodušeného systému
  • Investícia do kultivácie, lákania a udržiavania talentu
  • Zjednotenie sa okolo spoločných priorít

Podujatie cieli na priblíženie stratégie, výmenu skúseností a spoločné zamyslenie sa nad koordinovanými krokmi na jej implementáciu.

Registrácia na podujatie nie je potrebná, stačí sa pripojiť k stretnutiu kliknutím SEM.

ID stretnutia: 376 274 828 307
Prístupový kód: 5do6KX
Pripojenie na webe

Scroll top