Ako sa stať členom?

Čo sa dozviete

12. ročník odborného seminára

Miesto

Hotel VIA Jasná, Demänová

Dátum

23. novembra 2023

13:00 – 16:00 hod.

Seminár reaguje na aplikácie európskej legislatívy do praxe, reaguje na potreby udržateľnosti materiálov, prináša informácie o nových technológiách v plastikárskom priemysle, informácie o riešeniach pre znižovanie nákladov, atď.

Dátum

23. – 24. november 2023

Podujatie je určené

Seminár je zaujímavý nielen pre spracovateľov plastov, ale aj pre výrobcov polymérov, pre dodávateľov do automobilového priemyslu, pre výrobcov výrobkov z gumy, recyklačné firmy, ale aj pre všetky ostatné firmy, ktoré sú z kooperujúcich odvetví. Účastníci seminára majú možnosť už tradične nadviazať nové obchodné kontakty alebo partnerské spolupráce.

Program

Pozvánku s programom a prihláškou na seminár nájdete priloženú pod článkom v Dokumentoch na stiahnutie.

Scroll top