Ako sa stať členom?

Čo sa dozviete

Najnovšie trendy a poznatky, propagácia dobrej praxe, úspešných príkladov a výmena skúseností

Miesto

Incheba Expo Club, Bratislava

Dátum

21. marca 2024

10:30 – 16:45 hod.

Ciele podujatia

 • Zoznámenie s najnovšími trendmi a poznatkami.
 • Výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou.
 • Propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov.
 • Odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.

Podujatie je určené

Všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a samozrejme členským firmám ZSPS, členom komôr a odborným združeniam.

Program podujatia

 • 10.30 – 11.00 h Prihlasovanie a príchod účastníkov
 • 11.00 – 11.15 h Otvorenie konferencie
 • 11:15 – 11.30 h Úvodný príhovor

  1. PANEL: NOVÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE STAVEBNÍCTVO 4.0 A 5.0 A ADAPTÁCIA TRHU PRÁCE

 • 11:30 – 11.45 h Ľudský kapitál = kvalitné celoživotné vzdelávanie a potrebná optimalizácia stredných škôl
 • 11:45 – 11.55 h Status quo analýza a národný plán vzdelávania v stavebníctve pre SR
 • 11:55 – 12:40 h Panelová diskusiatémy: Transformácia vzdelávania v stavebníctve a s ňou súvisiaca potreba zvýšeného financovania, materiálno-technického zabezpečenia, zvýšenej atraktívnosti pedagogického zamestnania ako aj práce v odbore, potreba medziodvetvovej spolupráce a kontinuálneho vzdelávania nového typu.
 • 12.40 – 13.40 h Obed

  2. PANEL: FINANCOVANIE ÚSPOR ENERGIE PRI OBNOVE BUDOV A PODPORA INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ

 • 13:40 – 13:50 h Financovanie obnovy budov
 • 13:50 – 14:00 h Inovatívne technológie na úsporu pitnej vody v obytných budovách
 • 14:00 – 14:10 h Inovatívne prístupy k výstavbe nájomných domov
 • 14:10 – 14:20 h Podpis memoranda o spolupráci medzi organizáciami: Združenie miest a obcí Slovenska, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Smart Cities klub, Priatelia Zeme – SPZ a Vodama technology s.r.o.Predmet memoranda: Inovácie v oblasti hospodárenia s pitnou vodou
 • (14:20 – 14:35) Tlačový brífing
 • 14:20 – 15:10 h Panelová diskusia – témy: Nové trendy vo výstavbe nájomného bývania, Financovanie obnovy budov, Financovanie nájomného bývania
 • 15:10 – 15:30 h PRESTÁVKA

  3. PANEL: POŽIADAVKY A PODMIENKY NA USKUTOČNENIE OBNOVY VEREJNÝCH BUDOV

 • 15:30 – 15:40 h Stav prípravy novely európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov
 • 15:40 – 15:50 h Požiadavky a princípy spracovania Pasportu obnovy budov (POB)
 • 15:50 – 16:45 h Panelová diskusia – téma: Povinnosti vyplývajúce pre vlastníkov a správcov verejných budov

Registrácia

Účasť na podujatí bezplatná. Zaregistrovať sa naň môžete do 19. marca 2024 na tomto odkaze.
Viac informácií získate TU.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top