Ako sa stať členom?

Čo sa dozviete

Krok za krokom k úspešnému vykazovaniu udržateľnosti

Miesto

Webex Meetings (online)

Dátum

31. januára 2024

9:00 – 11:00 hod.

„ESG – Praktický Webinár“ je unikátne školenie zamerané na praktickú implementáciu ESG kritérií v podnikoch. Tento webinár, vedený odborníkmi z praxe, poskytuje neoceniteľné informácie a nástroje na efektívne začlenenie environmentálnych, sociálnych a governance aspektov do firemných procesov. Je ideálny pre profesionálov, ktorí hľadajú konkrétne rady a postupy na splnenie nových požiadaviek ESG a zabezpečenie súladu s aktuálnymi smernicami.

Termíny webinára

 • streda 24. a 31. januára 2024
 • v čase 9:00 –⁠ 11:00
 • Webex Meetings (online)

Komu je kurz určený?

 • CEO, CFO
 • Štatutárnym orgánom, členom správnych a dozorných rád
 • Vedúcim manažérom, Compliance a ISO manažérom, HR manažérom
 • Interným audítorom, právnikom a projektovým špecialistom

Čo vám školenie prinesie?

 • Prehľad nových povinností
 • Získanie základných znalostí
 • Príklady zo zahraničnej praxe
 • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Obsah kurzu

 • Čo je vykazovanie udržateľnosti – Smernica CSRD a jej transpozícia do práva SR
 • Ako vyzerajú riziká a sankcie – Prehľad dopadov na firmu pri porušení nových pravidiel, štátny dohľad, štatutárny audit (uisťovanie), zákaznícke hodnotenie a i.
 • Štandardy vykazovania v prostredí podniku – Vysvetlenie nových povinností a ich dosahov na podnikové riadenie, prehľad hlavných faktorov ESG podľa ESRS, zostavenie výročnej správy, vplyv na dodávateľský reťazec, požiadavky zákazníkov a iných zainteresovaných strán
 • 4 miľníky k správnemu ESG reportingu – audit, akčné plány, implementácia, výročná správa

Cena

 • 60 eur s DPH
 • Zľava 30 % pre členov APZD

Prihlasovanie a otázky

 • Na webinár sa môžete zaregistrovať TU.
 • V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností vám je k dispozícii Bc. Lucia Krnáčová, ktorú môžete kontaktovať telefonicky na čísle 048 / 2211575.
 • Tešíme sa na Vás.
Scroll top