Ako sa stať členom?

Zástupcovia podnikateľov oslovení TASR tak reagovali na prepad Slovenska v aktuálnom rebríčku konkurencieschopnosti ekonomík na 53. miesto zo 64 hodnotených krajín, ale aj na predvolebné sľuby politických strán.

„Potrebujeme stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie s minimom zásahov a obmedzení zo strany štátu v podnikaní. My dnes prijímame strašne veľa nesystémových opatrení, založených na populistickom rozdávaní, bez reálneho krytia a vyčíslenia dosahov na podniky,“ upozornil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz.

Zostup Slovenska v rebríčku konkurencieschopnosti, ktorý zostavuje švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu (IMD), bol okrem iného spôsobený práve poklesom v oblasti ekonomického rozvoja o deväť priečok. Slovensko sa medziročne zhoršilo aj v oblasti medzinárodného obchodu či v kritériu zamestnanosti. Najlepšie postavenie z krajín Vyšehradskej štvorky má Česko na 18. mieste, Poľsko sa posunulo na 43. miesto a Maďarsko sa prepadlo na 47. pozíciu.

Pre rast konkurencieschopnosti Slovenska navrhuje APZD zlepšenie vymožiteľnosti práva, zníženie administratívnej záťaže a nákladov na podnikanie.

„Budúca vláda by sa mala zamerať aj na rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry či rozšírenie stimulov pre malé a stredné podniky, ktoré by ich motivovali investovať do výskumu a vývoja,“ upozornil Lasz.

Dôležité je podľa neho aj odstránenie obmedzení, ktoré idú nad rámec požiadaviek EÚ, ale aj aktívne presadzovanie záujmov Slovenska v Únii.

Celý článok na TERAZ.sk.

Scroll top