Ako sa stať členom?

Poslanci vlani schválili množstvo poslaneckých návrhov, ktoré parlament prijímal bez rozumného odôvodnenia a diskusie. Podnikatelia si želajú, aby krajinu neriadili mikromanažéri a populisti. Trápi ich najmä vysoká inflácia, ceny energií a zvyšovanie ďalších nákladov.

Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Rok 2022 bol z pohľadu slovenského priemyslu nepredvídateľný. Priemysel trápil nedostatok materiálov a vysoká priemyselná inflácia. Ceny boli vysoké a nečakane skákali. Urobiť relevantnú cenovú kalkuláciu bolo náročné. V minulosti sme vedeli s dvojročným predstihom povedať, čo sa bude vyrábať. Dnes nevieme, či v pondelok spustíme výrobu. Pozitívne hodnotíme prijatie kurzarbeitu ako trvalého nástroja podpory v čase skrátenej práce.

Výrazne negatívne vnímame, že na konci roka 2022 firmám neúmerne narástli náklady cez doteraz nevídané množstvo poslaneckých návrhov, ktoré parlament prijímal bez odôvodnenia a diskusie. Považujeme to za hazard s budúcnosťou Slovenska. V čase energetickej a inflačnej krízy, keď klesá dopyt, ekonomika slabne a nastupuje recesia, môže ďalšie zvyšovanie nákladov spôsobiť, že podniky nebudú schopné udržať si svojich zamestnancov. Postihlo by to tisíce ľudí vo všetkých regiónoch.

Pokračovanie článku na TREND.sk.

Scroll top