Ako sa stať členom?

Čo viedlo k založeniu Zväzu autobusovej dopravy?

K založeniu Zväzu autobusovej dopravy viedla potreba obhajoby svojich záujmov a presadzovanie potrieb spoločností podnikajúcich v odvetví. V prostredí trhovej ekonomiky si každý musí obhajovať svoje témy sám, a táto potreba po roku 1989 aj u nás nastala. Po privatizácii podnikov slovenskej autobusovej dopravy po roku 2000 k rozvoju zväzovej činnosti prispel aj pohľad nových súkromných vlastníkov na odvetvové témy a ich záujmy. 

Inšpirujete sa pri vedení zväzu krokmi podobnej asociácie v zahraničí?

Veľmi pozorne sledujeme aktivity partnerského zväzu v Českej republike, problémy odvetvia v Českej republike sú veľmi podobné našim. Tiež sa spájame pri jednotlivých témach s tuzemskými združeniami v cestnej doprave, ako je Zväz logistiky a zasielateľstva alebo Česmad.

Čo Vás najviac trápi vo Vašom sektore?

Problémom, ktorý už každý pozná, je nedostatok vodičov. Nie je však jediný. Zápasíme s novými zmluvami o výkonoch vo verejnom záujme so samosprávnymi krajmi, kde nám zmluvy neposkytujú dostatočné financie na preplácanie nákladov alebo primerané navyšovanie platov, v súvislosti s vysokou infláciou ktorá nás tu trápi posledných dvoch rokoch. Tiež vládne opatrenia, ako predčasný odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, nám vôbec nepomáhajú zvládnuť výzvy v našom odvetví, ale naopak nám situáciu sťažujú.

Ako tieto problémy vnímajú samotní dopravcovia, ktorých zastupujete?

Dopravcovia sa dnes nachádzajú medzi viacerými mlynskými kameňmi, spomedzi ktorých ako keby niet úniku. Vysoká inflácia nekompenzovaná krajmi, nedostatok vodičov, rastúce ceny u dodávateľov, technicky a manažérsky náročné zavádzanie integrovaných dopravných systémov, očakávania objednávateľov, očakávania akcionárov. Sme pomaly v krízovom režime. Do odvetvia budú musieť pritiecť nové peniaze, či už od štátu alebo samosprávy.  

Aké aktivity v súčasnosti zamýšľate/podnikáte, ktoré majú za cieľ zlepšiť stav, na ktorý poukazujete?

Na kritický stav v odvetví opakovane upozorňujeme štátne orgány aj samosprávu. Robíme osvetu u SK8, krajov aj obcí. Na prelome roka prišlo k výpadkom spojov kvôli nedostatku vodičov. Situáciu dnes vlastne sanujú súkromní majitelia. Takto ale nemôže financovanie služieb vo verejnom záujme dlhodobo a udržateľne fungovať.

Ako sa vašim členským firmám podniká na Slovensku oproti zahraničiu, keď porovnáte hlavné rozdiely?

Náš biznis je v prvom rade tuzemsky orientovaný. Máme však členov, ktorí podnikajú aj v zahraničí. Hlavným rozdielom je predikovateľnosť prostredia, plánovitosť, čitateľnosť obchodných príležitostí. My sa doma stále motáme v bludnom kruhu – raz zlepšovania, raz zhoršovania podnikateľského prostredia. Medzinárodne úspešné krajiny sa takto nesprávajú. Odrážajúc sa zo stabilného a solídneho domáceho podnikateľského prostredia, smerom do zahraničia ťahajú za jeden povraz a idú vpred raketovým tempom. 

Ako vnímate Vašu spoluprácu s APZD?

Vstúpiť do trvalej spolupráce s APZD bolo našim veľmi dobrým rozhodnutím. Za možnosť spolupracovať sme vďační a vysoko si ju ceníme. Získali sme partnera, ktorý má víziu, prehľad a jasný ťah na bránu. A toto všetko otvára aj možnosti reálne presadzovať svoje záujmy. Platforma asociácie nám už viac krát pomohla presadiť konkrétne opatrenia, ktoré sme potrebovali pre zlepšenie našej činnosti. Tešíme sa na ďalšiu našu spoluprácu – a budeme jej aktívnym prispievateľom.  

Čím trávite čas, keď nepracujete? Nájdete si čas na koníčky?

Práca mi naozaj zaberá rozhodujúce množstvo času. Ak sa podarí nájsť si čas – čo je samozrejme pre psychohygienu aj potrebné – okrem rodiny sa venujem plávaniu a jazde na motorke. Zatiaľ kvalitatívne nenaplneným cieľom, na ktorom síce pracujem, ale dosť pomalým tempom – je hrať dobre na bicie.

Scroll top