Ako sa stať členom?

Ak ste zamestnávateľ a máte záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania, je nevyhnutné, aby ste absolvovali opakované overenie spôsobilosti. Je potrebné, aby ste vyplnil oznámenie, ktoré následne predložíte príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácii, ako je APZD, a to najneskôr tri mesiace pred ukončením platnosti samotného osvedčenia.

Stavovská alebo profesijná organizácia vykoná na základe predloženého oznámenia obhliadku pracoviska praktického vyučovania. Skontroluje, či je na pracovisku všetko v súlade s materiálno-technickým normatívom, priestorovým zabezpečením a je na ňom možné poskytovať praktické vyučovanie v duáli. Okrem toho prediskutuje aj rad ďalších náležitostí, ako je organizácia vyučovacieho dňa, príprava (aj hlavných) inštruktorov, spoluprácu so zmluvnou školou a ďalšie praktické veci.

Zamestnávateľovi, ktorý splnil podmienky opakovaného overenia spôsobilosti pre poskytovanie praktického vyučovania, vydá APZD dodatok k osvedčeniu na nové obdobie siedmich rokov.

Výhody u APZD

Ak sa rozhodujete nad zmenou stavovskej organizácie (s pôsobnosťou v oblasti strojárstva a elektrotechniky) postup je v podstate rovnaký. Len sa začne telefonickou konzultáciou, na ktorej spolu preberieme všetky podmienky a náležitosti vášho prestupu k APZD.

Dôvody prestupu? Len za posledný rok sme zorganizovali 144 webinárov pre žiakov základných škôl s cieľom pritiahnuť ich k technickým odborom. Otvorili sme štyri školiace strediská pre inštruktorov, kde sa zdokonaľujú v práci so žiakmi v duáli a organizujeme 2. ročník ankety TOP Hlavný inštruktor a konferencie pre hlavných inštruktorov.

Bližšie informácie týkajúce sa postupu nájdete v prílohe nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top