Ako sa stať členom?

Od tohto roka musia zamestnanci na krátkom pracovnom úväzku platiť vyššie zdravotné odvody. Ešte vlani ich odvádzali zo svojich skutočných príjmov. Ak zarábali málo a ešte si napríklad uplatnili odpočítateľnú sumu 380 eur na zdravotné poistenie, často žiadny odvod do zdravotnej poisťovne neodviedli.

Tento rok už musia platiť zdravotné odvody najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu, vypočítaného zo sumy životného minima (234,42 eura). Minimálny preddavok je 14 percent z danej sumy, teda 32,81 eura.

Ak by pritom vypočítaný odvod nedosiahol túto sumu, rozdiel by musel doplatiť len zamestnanec, nie zamestnávateľ. Pri jednom pracovnom pomere sa preddavok vyrovná u zamestnávateľa, pri viacerých úväzkoch sa prípadný nedoplatok vyčísli až v ročnom zúčtovaní poistného.

Chýba koncepčná zmena

Vyplynulo to novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú presadil do praxe rezort zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského. Primárnym cieľom zákona malo byť ukončenie špekulatívnych pracovných pomerov, ktoré umožňujú vyhýbať sa odvodovej povinnosti, vysvetľuje pre TREND partner daňovo-poradenskej skupiny Kreston Slovakia Július Činčala.

Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov, ktorí si chcú privyrobiť. Postihne to najmä ľudí pracujúcich na skrátený pracovný úväzok a konateľov firiem,“ dodáva J. Činčala. Konatelia totiž často sami seba oficiálne zamestnávajú na skrátené úväzky, aby neplatili vysoké odvody.

Minimálne zdravotné odvody nemusia platiť napríklad zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu, osobou so zdravotným postihnutím či vyhlásení za nezvestných. „Systém sa čiastkovými úpravami, ktoré nereflektujú komplexnosť odvodov a rôznych typov daní i výnimiek stáva neprehľadným,“ komentuje J. Činčala.

Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy je zmena v rozpore s cieľom EÚ podporovať skrátené úväzky a flexibilné zamestnávanie.

„Obávame sa, že v krátkom čase budeme svedkami snáh aj o zavedenie minimálneho odvodu na sociálne poistenie,“ uviedol pre TREND generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Celý článok si môžete prečítať na TREND.sk.

Scroll top