Ako sa stať členom?

Na Slovensku máme skoro 800 stredných škôl. Mnohé z nich sú naplnené len na 40 percent. Populačná krivka nenasvedčuje tomu, že by sa mala situácia v najbližších desaťročiach zmeniť.

Potom sa stane, že tie školy sú chudobné, lebo nemajú dostatočný normatív na žiakov a nevedia si tým pádom kúpiť dostatočné vybavenie,“ uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Zamestnávatelia navrhujú zredukovať počet škôl na 200 až 300. Podľa Lasza by nová škola mala byť veľká, mať aspoň tisíc žiakov a mohli by sa na nej kombinovať rôzne technické odbory.

Škola, ktorá má veľa žiakov, má tým pádom aj veľa peňazí a dokáže si vybudovať to lepšie zázemie, čiže lepšie kampusy, lepšie jedálne, lepšie internáty a samozrejme lepšie vybavenie,“ vysvetlil Lasz.

Zlúčenie škôl do väčších celkov má podľa zamestnávateľov priniesť nielen zvýšenie kvality škôl, ale aj úsporu pre štát, lebo nebude potrebovať toľko budov, úradníkov či technického personálu.

Téme sa venuje reportáž RTVS. Pozrieť si ju môžete TU.

Scroll top