Ako sa stať členom?

Program ponúka značné dotácie až do výšky 100 % na uľahčenie rozvoja zručností v organizáciách. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je pomôcť spoločnostiam prispôsobiť sa vyvíjajúcim sa trendom v odvetví tým, že ich zamestnanci získajú potrebné odborné znalosti. Investovaním do odbornej prípravy môžu spoločnosti zvýšiť svoju adaptabilitu a odolnosť voči technologickému pokroku a meniacim sa požiadavkám trhu.

Okrem tradičných „tvrdých zručností“ bude školenie zahŕňať aj tieto oblasti:

  • Digitalizácia procesov: Táto zložka sa zameriava na výrobné aj administratívne pracovné postupy a umožní spoločnostiam zefektívniť operácie a využiť potenciál digitálnych technológií na zvýšenie efektívnosti.
  • Využívanie umelej inteligencie (AI): Školenia v oblasti aplikácií umelej inteligencie umožnia spoločnostiam využiť silu strojového učenia a automatizácie na optimalizáciu procesov, zlepšenie rozhodovania a podporu inovácií.
  • Moderný facility management: Tento aspekt programu poskytne účastníkom vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne riadenie zariadení a infraštruktúry, čím sa zabezpečí optimálna funkčnosť a využitie zdrojov.
  • Finančné riadenie: Školenia v oblasti finančného manažmentu umožnia spoločnostiam prijímať informované rozhodnutia, optimalizovať prideľovanie zdrojov a zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť.
  • Operátori výroby: Školenie zamerané na operátorov výroby zvýši ich zručnosť pri obsluhe strojov, dodržiavaní bezpečnostných protokolov a optimalizácii výrobných procesov na dosiahnutie maximálnej efektívnosti.

Školenia môžu byť orientované do profesijnej oblasti alebo aj prenositeľnej kompetencie. Veľkou výhodou výzvy je, že školenia môžu prebiehať na vnútro firemnej úrovni vzdelávania alebo externou formou (externým dodávateľom vzdelávania), avšak výhradne prezenčnou formou v pracovnom čase zamestnanca. Je tiež možné žiadať o viacero druhov vzdelávacích aktivít.

Finančná pomoc poskytovaná v rámci tohto programu sa bude prideľovať prostredníctvom schémy de minimis, ktorá bola začiatkom roka navýšená až na 300 tisíc eur v rámci jediného podniku. Maximálny limit podpory v tejto výzve je však 150 tisíc eur.

Na výzvu je alokovaná suma 11 miliónov eur. Dôležité je, že výzva na podporu je otvorená pre podniky všetkých veľkostí vrátane malých, stredných ale aj veľkých podnikov. Vzhľadom na konečnú povahu alokácie a sumu sa zainteresovaným spoločnostiam odporúča, aby čo najskôr začali s prípravou svojich projektov v oblasti vzdelávania. Žiadosť je možné podať do 31. augusta 2024 a vzdelávanie musí byť ukončené najneskôr do 15. októbra 2024.

V prípade, že vás táto finančná podpora zaujme, s prípravou a podaním projektu vám pomôže naša členská firma EOSNEBOTRA, a.s. Pre viac informácií kontaktujte klient@eosnebotra.sk.

Scroll top