Ako sa stať členom?

V súčasnosti nemôže byť minimálna mzda nižšia ako 57 percent priemernej mzdy spred 2 rokov. Na jej výške sa vždy dohadujú zástupcovia zamestnávateľov, odborárov a vlády. Ak sa nedohodnú, určí ju legislatíva. Nový automat by garantoval, že minimálna mzda nepodlezie hranicu 60 percent priemernej mzdy.

Ak všetko dobre pôjde a parlament schváli tieto legislatívne zmeny, tak už podľa nových podmienok by sa postupovalo v roku 2025. A v roku 2026 podľa odhadov by tak minimálna mzda mohla dosiahnuť úroveň 920 eur,“ avizuje minister práce Erik Tomáš.

K zvýšeniu minimálnej mzdy nás tlačí aj Európska smernica o primeraných minimálnych mzdách. Tento rok ju musíme prijať aj u nás.

Ministerstvo práce chce novou legislatívou umožniť aj to, aby si v niektorých sektoroch dokázali zamestnanci vyrokovať vyššie mzdy.Ak sa reprezentatívne organizácie odborov alebo zamestnávateľov dohodnú na takejto kolektívnej zmluve, tak nové podmienky budú platiť pre všetkých zamestnancov v danom sektore,“ dopĺňa Erik Tomáš.

Budeme minimálne rokovať s ministerstvom, aby tieto príplatky zostali zachované v rovnakej výške, alebo sa zvyšovali o koeficient, ktorý bude vypočítaný iným spôsobom, nie jeho napojením na minimálnu mzdu,“ hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Zamestnávatelia upozornili, že ak dohode nedôjde, vyššie náklady si budú kompenzovať zdražovaním tovarov a služieb, prípadne menšími investíciami do inovácií.

Napríklad nové modely, ktoré idú do automobilového priemyslu alebo aj do iných spoločností, nemusia byť pridelené na Slovensku môžu byť pridelené do nejakej inej krajiny. Alebo alternatívne to jednoducho vyberie zdroje z peňaženiek firiem, ktoré boli určené na iný účel,“ vysvetil Andrej Lasz.

Pozrite si celú reportáž RTVS.

Scroll top