Ako sa stať členom?

Medzi mladými je výrazne vyššia nezamestnanosť ako je tá celková. U ľudí do 25 rokov dosahuje viac ako 20 percent. Ide o takmer štvornásobok v porovnaní s celkovou mierou – tá v marci tesne presiahla päť percent. Najviac mladých ľudí bez práce je v Prešovskom a Košickom kraji.

Štvrtina voľných miest na portáli Profesia je vhodná pre absolventov. Jedným z dôvodov nezamestnanosti mladých je podľa Martina Menšíka, že dobrovoľne nejdú pracovať. „Na Slovensku máme dva kraje, ktoré sa zdanlivo ukazujú ako mladé kraje. Ide o Košický a Prešovský kraj. V týchto krajoch je aj najmenej dostupnej pracovnej sily,“ prilbížil.

Mladí Bratislavčania zasa majú pri hľadaní práce vyššie kritériá.Určite je problém. Niektorí zamestnávatelia nie sú dostatočne otvorení ohľadom počiatočnej mzdy. Nakoniec sa mi to ale podarilo,“ uviedol mladý Bratislavčan. „Kritériá sú určite možno príjemné prostredie, taktiež mzdové ohodnotenie. Problémy, nemyslím si, že nejaké boli,“ povedal ďalší.

Mladí očakávajú nástupný plat vyšší ako 1 300 eur. U absolventov stredných škôl je to o 20 percent viac, ako ponúkajú zamestnávatelia. Na druhej strane študujú odbory, o ktoré nie je na trhu práce záujem.

Máme jednotkára, ktorý vyštuduje gymnázium, prejde na univerzitu kde vyštuduje medzinárodné vzťahy. A predtým dvadsiatym piatym rokom, keď ide do práce, tak zistí, že ten trh práce neponúka žiadnu možnosť na jeho uplatnenie,“ uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz.

Naopak, o absolventov iného typu škôl je veľký záujem.Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl, gymnázií, alebo technických stredných škôl je veľmi nízka. Je pod celoštátnym priemerom. Je to do maximálne piatich percent,“ povedal riaditeľ personálnej agentúry Index Nosluš Jindřich Hodek.

Ako ďalej Hodek upozornil, zamestnávať absolventov, ktorí nemajú pracovné návyky a nemajú skúsenosti, je z pohľadu zamestnávateľov rizikové.

Projekt pre mladých nezamestnaných pripravilo aj ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Sumou 13 miliónov eur do konca roka podporia tých zamestnávateľov, ktorí pre takýchto mladých nezamestnaných vytvoria nové pracovné miesto.

Pozrite si celú reportáž RTVS.

Scroll top