Ako sa stať členom?

Takto reagoval na prvých 100 dní pôsobenia nového kabinetu pre agentúru SITA generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Opatrenia na posilnenie podnikov

V poslednej dobe rozbehli diskusiu a spoluprácu na viacerých dôležitých témach, v rámci ktorých hľadajú efektívne opatrenia pre reálnu podporu podnikov.

„Sme plní očakávaní, aké konkrétne kroky vláda prijme v záujme posilnenia podnikateľského sektora a jeho udržateľného rastu,“ doplnil Lasz.

Priemysel na Slovensku totiž podľa neho čelí viacerým výzvam, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť. Jednou z najakútnejších je nedostatok pracovnej sily.

„Očakáva sa, že do roku 2025 bude chýbať v priemyselných podnikoch približne 70-tisíc zamestnancov a ďalšie desiatky tisíc v súvisiacich odvetviach, ako je doprava a logistika,“ upozornila asociácia.

Dôležité sú zmeny v dopravnom systéme

Aby sme si udržali konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni, musíme podľa zástupcov priemyslu zvýšiť aj podporu vedy a výskumu, významnou výzvou je prechod k bezemisnej doprave. Slovensko je totiž v oblasti registrácie elektromobilov na úplnom konci rebríčka EÚ.

„Je nevyhnutné radikálne zmeniť prístup k podpore elektromobility a zlepšiť stav železničnej infraštruktúry, ktorá je v súčasnosti v najhoršom stave zo všetkých dopravných systémov na Slovensku,“ zdôraznil Lasz.

Veľkou výzvou je odpadové hospodárstvo

Pozitívny je podľa asociácie fakt, že si vláda uvedomuje potreby priemyslu, napríklad aj v rámci zelenej tranzície.

„Transformácia priemyslu musí byť dostatočne ambiciózna do tej miery, aby Slovensko nezaostávalo za európskym trendom a nestratilo konkurencieschopnosť,“ myslí si Lasz.

Veľkou výzvou je aj odpadové hospodárstvo, a to predovšetkým priemyselný odpad.

„Na papieri“ máme podľa asociácie spracovateľských kapacít dosť, v realite však firmy nevedia nájsť spracovateľa a odpad vyvážajú za hranice.

Pokračovanie článku na www.sita.sk.

Scroll top