Ako sa stať členom?

Často sa o nich hovorí ako o budúcnosti jadrovej energetiky. Dajú sa rýchlejšie postaviť, a čo je hlavné, za menšie peniaze. Reč je o malých modulárnych reaktoroch. Tie by v najbližších rokoch mali začať hrať prím. Slovensko je so svojou flotilou piatich reaktorov zapísané na mape Európy veľkými atómovými číslami. Je preto prirodzené, že sa o túto technológiu zaujímame. Vytypované máme už prvé oblasti.

Kde máme vhodné lokality

Uvažuje sa, že malý reaktor by mohol byť postavený buď v Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach, Novákoch, vo Vojanoch či v hute U. S. Steel Košice. Všetky tieto územia majú potrebnú infraštruktúru, napríklad distribúciu elektriny.

Práve priemysel by mohol z inovatívnej technológie profitovať. Obnoviteľné zdroje energií totiž nie sú stabilné, ich výroba počas dňa kolíše, a preto podľa Andreja Lasza, generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, by uspokojili potreby energeticky náročného priemyslu. Príkladom sú huty či cementárne.

Tieto potrebujú na výrobu vysokovýkonný a stabilný zdroj energie, čo by práve mohol byť aj malý modulárny reaktor,“ podotýka.

Tie môžu podľa Lasza prispieť k zníženiu nákladov na energiu a k zlepšeniu udržateľnosti v priemysle.

Či budú budúcnosťou nášho priemyslu, do značnej miery závisí aj od postoja štátu, obyvateľov, a teda verejného prijatia tejto technológie,“ hodnotí.

Celý článok na HNonline.sk.

Scroll top