Ako sa stať členom?

APZD zdôrazňuje, že pre Slovensko je dôležité využiť príležitosti, ktoré ponúka obnova vojnou zničenej Ukrajiny. Slovenské podniky môžu svoje služby ponúknuť vo viacerých neletálnych oblastiach. Ukrajina má vypracovaný zoznam oblastí a projektov, kde je potrebná pomoc, a hľadá zapojenie súkromného sektora. Otvára nám to dvere najmä v oblastiach ako energetika, IT, stavebníctvo, infraštruktúra a odmínovanie, kde môžu naše spoločnosti ponúknuť svoje služby a technológie.

Kriticky dôležitým aspektom je dobudovanie diaľnice D1 až na hranice s Ukrajinou. Zlepšilo by to nielen domácu infraštruktúru, ale zároveň umožnilo väčšie a rýchlejšie zapojenie slovenských firiem do obnovy Ukrajiny po ukončení vojnového konfliktu. Diaľničné spojenie s Ukrajinou znamená nielen lepšiu dostupnosť pre obchod, ale aj zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu prostredníctvom colných poplatkov. Dobudovaná infraštruktúra by zabezpečila efektívnejší tok tovarov cez naše územie.

V súčasnosti štát nemá vyčlenené potrebné zdroje pre dokončenie diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc. Existujú však nové fondy určené na strategické projekty, cez ktoré by mohla byť financovaná výstavba diaľnice D1 ako strategického dopravného koridoru smerom na Ukrajinu.

Viac sa dozviete v článku na Teraz.sk.

Scroll top