Ako sa stať členom?

Slovenské firmy sa môžu v týchto dňoch zapojiť do viacerých výziev pomoci pre podnikateľov. Jednoducho a prehľadne ich sumarizujeme v našom najnovšom rozbore, ktorý nájdete priložený pod článkom v dokumentoch na stiahnutie.

Výzvy sú zamerané na výstavbu fotovoltických zariadení, rozvoj a zlepšovanie procesov v podnikoch, nadobudnutie profesionálnych znalostí a zručností či podporu projektov výskumu a vývoja v zdravotníctve.

Plánované výzvy

Počas marca a apríla sa počíta s vyhlásením ďalších druhov výziev. Spoluprácu firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja podporia aj pripravované výzvy z Plánu obnovy a odolnosti.

Z rozboru výziev sa dozviete:

  • Na čo jednotlivé výzvy cielia a pre koho sú určené?
  • Aké sú oprávnené náklady a akú maximálnu dotáciu viete získať?
  • Akým spôsobom a do akého termínu môžete podávať žiadosti?
  • S akými výzvami môžete počítať v najbližšom období?

V prípade, že vás niektorá výzva zaujme, s prípravou a podaním projektu vám pomôže naša členská firma nebotra consulting s.r.o. Pre viac informácií kontaktujte info@nebotra.com.

Scroll top