Ako sa stať členom?

Slovenský priemysel potrebuje kompenzáciu na európskej úrovni

Minulý týždeň bol oznámený objem prostriedkov na kompenzácie nákladov na spotrebu elektrickej energie z titulu emisných kvót pre energeticky náročný priemysel. Očakávania priemyslu však neboli ani zďaleka naplnené, nakoľko celková čiastka je v historicky najnižšej výške necelých 1,6 milióna eur, pričom kompenzácia za predchádzajúci rok bola 11 miliónov eur. A to napriek tomu, že výnosy envirofondu z predaja emisných kvót medziročne stúpli z 242 na 276 miliónov eur. Do priemyslu sa teda vráti iba zhruba 0,5 % z príjmov Envirofondu, čiže 10-krát menej ako v prechádzajúcom roku. Oproti tomu iné členské štáty v súlade so smernicami EÚ vracajú do priemyslu až 25 % z príjmov z predaja kvót, takže 40-krát viac ako Slovensko.

Nové podmienky diskvalifikujú najviac postihnuté podniky

Výzva bola vyhlásená takmer o rok neskôr ako v predošlých rokoch a kompenzácie tak budú vyplácané s dvojročným odstupom od vynaloženia nákladov podnikmi. Oveľa väčší problém sú však nové podmienky pre získanie kompenzácie, pri ktorých ide Slovensko ďaleko nad rámec legislatívy EÚ. Pre podniky, ktoré sú už plne elektrifikované a nemajú priestor na ďalšie znižovanie priamych emisií CO2, je získanie kompenzácií prakticky nemožné. Slovenská implementácia je tak v rozpore so zámerom EÚ chrániť práve tieto podniky pred negatívnymi dopadmi obchodovania s kvótami.

Schválenie novely zákona je sústavne odkladané

Priemysel dlhodobo žiada kompenzácie, ktoré sú predvídateľné a porovnateľné s kompenzáciami v iných priemyselných krajinách EÚ. Ešte v auguste minulého roku bolo do parlamentu predložených niekoľko návrhov novely zákona č. 414/2012, avšak rozprava bola niekoľkokrát preložená na nasledujúcu schôdzu. Rovnako aj januárové hlasovanie bolo bez odôvodnenia odložené a poslanci by mali o novele zákona hlasovať zajtra – 14. 2. 2023. Niektoré podniky medzičasom v dôsledku dlhodobo poddimenzovaných kompenzácií obmedzili svoju prevádzku, napríklad hlinikáreň Slovalco v januári úplne zastavila svoju výrobu, čím sa ukončila 70-ročná tradícia výroby hliníka na Slovensku a o prácu prišli už stovky zamestnancov.

Preto vyzývame parlament, aby hlasovanie o novele zákona č. 414/2012 už ďalej neodkladal a zajtra schválil novelu v navrhovanom znení, ktoré definuje, že 24,5 % z ročných príjmov z predaja povoleniek bude v danom roku využitých na kompenzácie pre energeticky náročné podniky.

Zároveň vyzývame Environmentálny fond a Ministerstvo životného prostredia SR, aby podmienky v schéme kompenzácií pre energeticky náročné podniky zjednotili s európskou smernicou a zvýšili objem prostriedkov na kompenzácie za rok 2021 na úroveň porovnateľnú s inými krajinami v EÚ.

Scroll top