Ako sa stať členom?

Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz na konferencii Televízie TA3 Podnikanie a priemysel zdôraznil, že po nástupe novej vlády bude potrebné v krátkom čase zreorganizovať súčasnú sieť škôl.Ak si predstavíte takú situáciu, že by sme mali na Slovensku tri diaľnice, čo nemáme, ale predstavme si, že ich máme, pričom jedna by šla severom, jedna stredom a jedna juhom, bolo by to 1 500 kilometrov ciest. Aktuálne máme viac ako 700 stredných odborných škôl, čo znamená jedna škola na 2,1 kilometra. Škôl máme príliš veľa a detí v nich málo. Naplnené sú približne na 45 percent. Nakoľko peniaze do škôl cez štátny rozpočet nosia deti, tieto školy máme významne podfinancované,“ ozrejmil.

Podľa Lasza je preto nevyhnutné upraviť dnešnú sieť škôl a začať podporovať lepšie vybavené väčšie školské centrá spolu s kampusmi, ktoré budú bohatšie a budú si môcť dovoliť zaplatiť kvalitných učiteľov.

Potreby trhu práce by mali byť určujúce pre budúcnosť systému vzdelávania

Systém školstva je verejnou politikou, ktorá je platená z verejných zdrojov. „My dlhodobo navrhujeme, že štát by si mal povedať, akých ľudí potrebuje mať vyučených. Osvedčilo sa to v doprave, napr. medzi samosprávnymi krajmi a dopravcami, kde kraj si povie, koľko ľudí potrebuje prepraviť. Zastávame názor, že štát by si mal rovnako stanoviť, koľko ľudí potrebuje vyučiť a v akom odbore. Nechceme meniť ústavné právo na vzdelanie, no štát by mal financovať len také štúdium, ktorého absolventi nájdu reálne uplatnenie. Pokiaľ sa to nedeje, musíme investovať veľké zdroje do rekvalifikácie,“ vysvetlil generálny sekretár APZD.

Prax vo firmách má pre budúce kariérne uplatnenie veľký zmysel. Počet firiem aj žiakov zapojených v duáli sa každoročne zvyšuje. V systéme duálneho vzdelávania sa dnes nachádza približne 10-tisíc žiakov. Celkovo ich týmto systémom prešlo už 18-tisíc. Absolventi duálu majú nižšiu mieru nezamestnanosti, vyšší podiel pracujúcich v odbore a vyššie mzdové ohodnotenie.

Nedostatok zamestnancov sa bude prehlbovať

Odborne pripravení zamestnanci sú vysoko žiadaní, problémom je ich nedostatok. Andrej Lasz upozorňuje, že do roku 2040 bude na našom trhu práce chýbať oproti súčasnosti 240-tisíc ľudí. „V 2040-tom nastane zlom a pokles bude ešte výraznejší. Do dôchodku totiž začnú odchádzať takzvané Husákove deti. Tie porodili o 100-tisíc detí menej, ako sa očakávalo. Kým dnes máme približne troch pracujúcich na jedného dôchodcu, v roku 2050 to bude už len 1,41 pracujúceho,“ priblížil.

Bude to problém nielen pre priemysel, ale aj pre štát.Štát dnes financuje dva drahé systémy – dôchodkový a zdravotný. Pri takom vekovom zložení si v budúcnosti bude môcť dovoliť už iba jeden z nich. Preto je to téma aj pre politikov, ktorí by sa ňou mali aktívne zaoberať,“ vysvetlil.

Riešenia vidí Lasz v podpore rodín, návrate Slovákov zo zahraničia a v riadenej migrácii: Podpora rodín je dôležitá, ale dlhodobá stratégia. Z krátkodobého hľadiska veľmi nepomôže. V zahraničí žijú asi 2 milióny Slovákov. No povedzme si úprimne, pokiaľ nezmeníme spoločenské a kultúrne nastavenie na Slovensku, zdravotníctvo, školstvo či dôchodky, tí ľudia nemajú veľa dôvodov sa sem vracať. Akákoľvek politika na ministerstve zahraničných vecí to nezmení. Mnohé európske krajiny sa otvárajú pracovníkom zo zahraničia. Z kultúrne blízkych a bezpečných krajín. Je to cesta, ktorou sa pravdepodobne budeme musieť vydať aj na Slovensku. Pokiaľ im vytvoríme podmienky, aby sa tu mohli usadiť so svojimi rodinami, pozitívne to ovplyvní aj demografiu na Slovensku.“

Žiaľ, dnešné nastavenie migračných procesov je značne zdĺhavé a komplikované. „Vidíme tu priestor na reformu migračných politík a zrýchlenie súčasných procesov. Spoločne s ministerstvami práce, vnútra a zahraničných vecí sa aktuálne usilujeme zabezpečiť, aby boli viac transparentné a pružne reagovali na potreby slovenských zamestnávateľov,“ uzavrel Lasz.

Scroll top