Ako sa stať členom?

Hlavnou témou konferencie bude zhodnotenie roka 2023 z pohľadu školení inštruktorov v oblasti duálneho vzdelávania. Súčasťou podujatia bude aj workshop s témou moderných stratégií hodnotenia žiakov. Táto téma býva často diskutovanou, preto sa s účastníkmi o svoje skúsenosti podelí všeobecne uznávaná profesorka Adriana Wiegerová. Na workshope bude možné si v rámci pracovných skupín všetko vyskúšať priamo v praxi a získať kvalifikovanú spätnú väzbu.

Na diskusii s názvom Môj tím inštruktorov sa budete môcť dozvedieť všetko potrebné o tom, ako zostaviť a riadiť tím skúsených inštruktorov tak, aby profesionálne rástli jeho členovia aj ich žiaci.

Už tradičnou udalosťou na konferencii bude aj vyhodnotenie ankety TOP Hlavný inštruktor 2023, ktorú organizovala Asociácia priemyselných zväzov a dopravy v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou banskou komorou. Ceny však ešte neprezradíme, aby prekvapení bolo na podujatí viac.

Chceli by ste sa zučastniť na konferencii? Nezabudnite sa včas zaregistrovať. Registračný formulár nájdete na stránke podujatia.

Scroll top