Ako sa stať členom?

Dočasné útočisko

Občanom Ukrajiny umožňuje prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, ubytovaniu a trhu práce na Slovensku. Aktuálne je poskytované s platnosťou do 4. marca 2023. Riadiaci výbor odporúča vláde vydať uznesenie, ktoré predĺži platnosť dočasného útočiska do marca 2024.

Ukrajincom by malo byť umožnené žiadať o predĺženie dokladu elektronicky. V elektronickej podobe dostanú aj rozhodnutie o predĺžení, ktoré si budú môcť následne vytlačiť. Návšteva cudzineckej polície nebude potrebná.

Ubytovací príspevok

Je finančnou kompenzáciou občanom a firmám, ktoré bezplatne ubytovávajú utečencov z Ukrajiny. Dnes sa poskytuje na približne 35 000 utečencov so štatútom dočasného útočiska. Riadiaci výbor odporúča predĺžiť vyplácanie príspevku, ktoré aktuálne trvá do 28. februára 2023.

Diskutuje sa o možnosti ukončenia vyplácania príspevkov na osoby, ktoré sú zamestnané a schopné sa o seba postarať. Záujem o poskytovanie komerčného nájmu Ukrajincom však klesá, najmä z dôvodu nízkej vymožiteľnosti neuhradených platieb. Riešenie sa črtá v prevzatí garancií verejným sektorom. Bratislava napr. zvažuje, že by sa komerčné nájmy pre Ukrajincov ponúkali a garantovali cez Mestskú nájomnú agentúru.

Problematiku naďalej pozorne sledujeme. O zachovaní či zmene podmienok v poskytovaní pomoci utečencom budeme informovať.

Aktualizácia (15. február 2023)

Vyplácanie príspevkov na ubytovanie odídencov sa predlžuje do 31. mája 2023. Podmienky, výška a rozsah príspevku zostávajú bez zmeny.

Aktualizácia (12. január 2024)

Vyplácanie príspevkov na ubytovanie odídencov sa predlžuje do 31. marca 2024. Viac v článku Rok 2024 prináša zmeny v pracovnoprávnej oblasti. Toto musíte vedieť.

Scroll top