Ako sa stať členom?

Náš priemysel prioritne vyrába pre zahraničné trhy, je svetový a exportne orientovaný. Je to logické, slovenský trh nie je dostatočne veľký na to, aby sa na ňom umiestnili všetky produkty, ktoré dokážeme vyrobiť. Hlavnou exportnou položkou sú autá, tie Made in Slovakia jazdia po celom svete. Nezaháľa však ani zvyšok strojárstva, elektrotechnika, IT a ďalšie odvetvia. Žiaľ, nevyhýbajú sa nám ani svetové problémy. Témou dňa je, samozrejme, nárast cien energií. Tie sú nielen extrémne vysoké, ale i nepredvídateľné.

Áno, firmy mali a mohli spraviť dobré manažérske rozhodnutie a nakúpiť energie na roky vopred ešte v čase, keď boli lacné. No desiatky rokov cena elektriny plynu nebola rozhodujúcim faktorom v cenových ponukách. Ich cena vystrelila až na základe dobre známych geopolitických a politických (odstavovanie jadrových elektrární, útlm uhlia) rozhodnutí. Dobré manažérske rozhodnutie preto nespravilo 80 percent firiem. No ani štát v dobrom čase nenakúpil lacnú energiu pre obyvateľstvo, verejné inštitúcie, vysoké školy, obce či ministerstvá.

Vítame, že naša vláda predstavila koncept pomoci podnikateľom. Je to prvý a dôležitý krok, od ktorého sa môžeme odraziť a vieme o ňom začať spolu diskutovať. Povedať, dočkali sme sa, si však ešte určite nemôžeme. Riešenia musia vyzerať dobre nielen na papieri, ale obstáť musia aj v praxi. Diabol sa skrýva v detailoch. Pre malých podnikateľov a živnostníkov je navrhovaný strop 199 eur/MWh za silovú zložku elektriny stále vysoký, keďže koncová cena elektriny sa blíži k 250 eur/MWh. Pre veľké podniky, a to nehovorím len o vysoko energeticky náročných podnikoch, je navrhnutá výška pomoci zanedbateľná. V priemysle máme výrobné firmy, ktoré platia zvýšené účty v miliónoch. Limit pomoci maximálne 100-tisíc eur na mesiac tak veľkým fabrikám znižuje cenu energie len o niekoľko eur/MWh. Problém môžu mať aj prepojené firmy či podniky, ktoré už nejakú formu pomoci v posledných rokoch dostali.

O pomoci pre veľké firmy teda musíme ďalej rokovať. Často totiž platí, že od udržania výroby vo veľkých firmách závisí aj podnikanie tých malých, subdodávateľských. Elegantné riešenie sa pritom ponúka v úprave tarify za prevádzkovanie systému, znížením o výšku plánovanej pomoci. Štát by to stálo rovnako a vyhli by sme sa komplikovanej administratíve pri čerpaní pomoci. Od toho, ako sa k tomuto problému postavíme, závisí, či podniky budú vedieť vyrábať, alebo budú nútené zastaviť výrobu, pretože ich produkt by bol taký drahý, že by si nenašiel kupujúceho.

Scroll top