Ako sa stať členom?

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR víta otvorenie celospoločenskej diskusie zo strany EK ku klimatickým cieľom na rok 2040 a považuje ju za správny krok. V tomto prípade však nejde o žiadny legislatívny návrh či usmernenie, ale o diskusný dokument, ktorý sa opiera o vedecké dáta a dopadové štúdie,“ uviedol pre TASR odbor komunikácie envirorezortu.

MŽP SR považuje však za dôležité podporovať udržateľné a čisté technológie zodpovedné voči životnému prostrediu, ktoré zároveň zlepšia podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť, ale tiež zreálnia legislatívne procesy a intenzívnejšiu komunikáciu s priemyselnými lídrami a poľnohospodármi.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy podľa slov jej generálneho sekretára Andreja Lasza podporuje kroky smerujúce k zelenej ekonomike, avšak zdôrazňuje potrebu dlhodobej, systematickej a predvídateľnej podpory pre priemyselné podniky, najmä prostredníctvom efektívneho fungovania Environmentálneho fondu.

„Len tak môžeme spoločne formovať budúcnosť, ktorá bude nielen ekologicky udržateľná, ale aj ekonomicky prosperujúca a negatívne neovplyvní životnú úroveň obyvateľstva“ dodal Lasz.

Celý článok na www.teraz.sk.

Scroll top