Ako sa stať členom?

Čo je to daňový benefit?

Zníženie základu dane pre daň z príjmov za každého žiaka, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorenú učebnú zmluvu.

V akej výške je daňový benefit poskytovaný?

  • 3 200 € na žiaka, ak zamestnávateľ poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania
  • 1 600 € na žiaka, ak zamestnávateľ poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania

Aké sú podmienky pre poskytovanie daňového benefitu?

  • Zamestnávateľ má uzatvorenú učebnú zmluvu so žiakom/žiakmi
  • Zamestnávateľ žiakom poskytol 200 hodín praktického vyučovania

Nárok na daňový benefit vzniká zamestnávateľovi aj v prípade, ak časť praktického vyučovania zabezpečuje v dielni školy alebo u iného zamestnávateľa.

Ako si daňový benefit uplatniť?

Zamestnávateľ si zníženie základu dane uplatní v rámci daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby na samostatnom riadku.

Scroll top