Ako sa stať členom?

Chemická recyklácia je v odpadovom hospodárstve pomerne nový pojem. O tom, že zaujíma výrobcov, svedčí aj fakt, že k tejto téme zorganizovala Asociácia priemyselných zväzov a dopravy 25. marca odborné stretnutie.

Ministerstvo životného prostredia SR v decembri minulého roku uviedlo , že sa témou chemickej recyklácie zaoberá, ale dokument, aký vypracoval český envirorezort, zatiaľ nespracovali. V decembri minulého roku české ministerstvo životného prostredia zverejnilo metodický dokument k povoľovaniu zariadení chemickej recyklácie, ktorého súčasťou je aj „pracovná“ definícia tohto technologického postupu.

Kroky zahraničia

V Spojenom kráľovstve pripravujú pravidlá, ktoré by sa mali premietnuť aj do výpočtu dane z plastových obalov. Podľa hovorkyne nemeckého ministerstva pre životné prostredie Svenji Kleinschmidt sa o otázke chemickej recyklácie diskutuje na európskej úrovni v súvislosti s recykláciou jednorazových plastových nápojových fliaš, v kontexte smernice o jednorazových plastoch. Legislatívne pravidlá chce Nemecko upravovať v nadväznosti na riešenie na európskej úrovni. Holandské Ministerstvo infraštruktúry a vodného hospodárstva aktívne podporuje výstavbu zariadení pre chemickú recykláciu.

Viac sa dozviete v článku na odpady-portal.sk.

Scroll top