Ako sa stať členom?
„Situácia je alarmujúca v tom, že dnes nemáme vypísanú žiadnu výzvu pomoci pre priemysel," hovorí generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Veľké podniky aj profesijné komory tlačia na politikov, aby vyčlenili zo štátnych zdrojov prostriedky na elimináciu dosahov zvýšených cien energie.

Podniky podľa Lasza robia maximum z hľadiska svojho energetického manažmentu, no pomoc vlády je nutná, pretože bez nej firmy nevedia plánovať výrobu či robiť cenové kalkulácie.

„Pokiaľ sa v porovnaní s ich európskymi konkurentmi ocitnú na inej štartovacej čiare, automaticky sa stanú nekonkurencieschopné a bude veľmi ťažké udržať v nich výrobu," dodáva Lasz.

Nemecko napríklad vyčlenilo na pomoc s vysokými cenami elektriny v prvom kvartáli tohto roka 43 miliárd eur.

Celý článok na www.forbes.sk.

Scroll top