Ako sa stať členom?

Aj keď najväčší zamestnávatelia priznávajú, že po turbulentných rokoch sa situácia na energetických trhoch upokojila, so zrušením spomínanej podpory nesúhlasia.

Ceny sú stále viac ako dvojnásobné

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) upozorňuje, že ceny elektriny na burze sú stále viac ako dvojnásobné oproti cenám pred začiatkom ich rastu. Podľa zamestnávateľov zrejme nie je možné predpokladať, že sa ceny vrátia na svoju pôvodnú úroveň.

Preto zachovanie nástroja na aspoň čiastočnú kompenzáciu je viac ako potrebný, osobitne pri energeticky náročných podnikoch,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.

Potrebné je podľa AZZZ zohľadniť aj to, že niektoré členské štáty stále majú v platnosti kompenzačný mechanizmus cien energií, napríklad Nemecko, ktorý sa aplikuje na podnikateľskú sféru. „Tým im poskytujú na trhu konkurenčnú výhodu,“ upozornila Filová.

Nemôžeme mať menšiu podporu ako iné štáty

Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) je pre slovenský priemysel zásadné, aby vláda udržala ceny energií minimálne na tej istej úrovni ako okolité štáty. Pokiaľ totiž nebudú porovnateľné s cenami energií v iných členských štátoch Európskej únie, môže to viesť k nerovným podmienkam pre slovenský priemysel.

„Naše podniky sa potrebujú rozvíjať. Nepotrebujú väčšiu podporu, ako má ich konkurencia, ale nemôžu ju mať ani menšiu, nakoľko sa stanú nekonkurencieschopné,“ zdôraznil generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

APZD však očakávala, že vláda zruší pre podniky kompenzácie tarify za prevádzkovanie systému.

„Ide o očakávaný krok, vychádzajúci zo zmeny systému podpory pre podniky. TPS sa dnes už neodvádza plošne, zaviedol sa systém pásmovej TPS. Podniky s vysokou TPS kompenzuje už samotné pásmo, ktoré im poplatky znižuje a podniky tak platia menej. Aj z tohto dôvodu pôvodná dotačná schéma kompenzujúca výšku zaplatenej TPS v podstate stratila svoje pôvodné opodstatnenie,“ konštatoval Lasz.

Celý článok na www.sita.sk.

Scroll top