Ako sa stať členom?

Argumentom Európskej komisie pre takéto zladenie je uľahčenie podnikania a povzbudenie investícií veľkých cezhraničných skupín, a teda aj stimulácia hospodárskeho rastu v Únii. V súčasnosti je potrebné dodržiavať až 27 rôznych vnútroštátnych daňových systémov v EÚ.

Podľa Komisie táto zložitosť vytvára nerovné podmienky a zvyšuje daňovú neistotu a náklady na dodržiavanie daňových predpisov pre podniky pôsobiace vo viac ako jednom členskom štáte a odrádza ich od cezhraničných investícií. „Nové jednoduchšie pravidlá by mohli znížiť súčasné náklady na dodržiavanie daňových predpisov až o 65 percent,“ uvádza Komisia.

Na druhej strane sú tu obavy, a to aj na Slovensku. Republiková únia zamestnávateľov nedávno varovala, že v dôsledku takéhoto kroku môžeme prísť o jeden z kľúčových nástrojov fiškálnej politiky. Zamestnávatelia upozorňujú, že návrh je v rozpore s princípmi európskeho práva a prípadné schválenie smernice by tiež zásadným spôsobom oklieštilo práva Slovenska v oblasti tvorby daní.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy hodnotí rozdielnosť daňových systémov ako potenciálny nástroj na stimuláciu hospodárskeho rastu a podporu verejných financií.

„Unifikácia výpočtu základu dane by, naopak, mohla obmedziť schopnosť štátov reagovať na národné ekonomické potreby a špecifiká. Veľa krajín by prišlo o schopnosť lákať nových investorov na výhodnejší daňový režim,“ pripomenul generálny sekretár združenia Andrej Lasz.

Viac informácií nájdete v článku na HNonline.sk.

Scroll top