Ako sa stať členom?

Slovenské výrobné a dopravné podniky musia mať porovnateľné podmienky na podnikanie, ako majú podniky v ostatných priemyselných krajinách EÚ. Zabezpečí to ich konkurencieschopnosť na európskom aj globálnom trhu. Chceme zabrániť tomu, aby sa nestratili výhody podnikov umiestnených na Slovensku a ich materské koncerny nepremiestnili výrobu tam, kde to bude pre ne efektívnejšie a ziskovejšie.

Ide o čas

Pokiaľ vláda nebude rýchlo a adresne reagovať na vzniknuté výzvy viažuce sa na vysoké ceny energií, môže to mať významne negatívne dopady na slovenský priemysel vo vzťahu k udržaniu výroby a zamestnanosti. Vítame Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) vypracovanú 600-miliónovú schému štátnej pomoci pre podniky, schváliť ju však ešte musí Brusel.

Pomoc, ktorá podniky udrží v chode

Sme radi, že sa nám na tripartite podarilo vybojovať 40-miliónovú dotáciu na zmiernenie dopadov energetickej krízy na energeticky vysoko náročný priemysel. Pomôže približne 120 podnikom, ktoré môžu do 25. novembra žiadať o poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému. S MH SR teraz úzko spolupracujeme na tom, aby aj pre veľké podniky bolo možné otvoriť schému s väčšími limitmi, ktorá by bola adekvátnejšia k ich zvýšeným nákladom,“ hodnotí úsilie APZD na tripartitných rokovaniach jej generálny sekretár Andrej Lasz.

Aké kompenzačné schémy sú v hre?

Pomôcť podnikom zorientovať sa v rôznych medializovaných formách pomoci je cieľom prehľadného rozboru, ktorý nájdete priložený pod článkom. Rozoberáme v ňom:

  • aktuálne schvaľovanú schému pomoci pre všetky firmy s limitom 500 tisíc eur na tento rok a 100 tisíc eur mesačne na budúci rok,
  • schému pre vysokoenergeticky náročné podniky, ktoré majú spotrebu nad 1 GWh elektrickej energie,
  • pripravovanú schému pre veľké podniky s limitom 4 milióny eur na firmu a viac, ktorá by mala byť platná od 1. januára 2023.

Dôležité sú dopady na vaše podnikanie

Slovenským podnikom sa snažíme vyrokovať jednak väčší limit pomoci, ako aj výšku zastropovanej ceny energií porovnateľnú s okolitými štátmi. Zaujímajú nás preto dopady energií na vaše podnikanie – súčasné cenové navýšenie, maximálna akceptovateľná cena, výška požadovaných dotácii či prípadná prevádzková strata. Len poznanie reálnych dát je základným predpokladom na to, aby vládou pripravované schémy pre podnikateľov nevyzerali dobre len na papieri, ale hlavne obstáli v praxi.

Vyplňte, prosím, nasledujúci dotazník. Ďakujeme.

Scroll top